logo
2013 - 2014 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Güz Ara Sınav
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
1.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma yaklaşımı içinde K. Marx'a yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Marx en büyük eleştiriyi sosyal determinizm anlayışından almaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Toplumun tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Toplum, kendini oluşturan ve bir araya gelmiş insanların basit bir toplamıdır.
Soru Açıklaması
3.
Sosyal çevre içinde sosyal yapıya vücut veren elemanların başında insanın geldiğini ve sosyal yapıların son derece heterojen olduğunu ileri süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nihat Nirun
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yapısal fonksiyonalizmin temel kavramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Karşılıklılık
Soru Açıklaması
5.
Toplumsal rol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Toplumda aynı statüde bulunan kişiler tamamen aynı şeyleri yapar.
Soru Açıklaması
6.
Türklerin kesin olarak kullandığı bilinen ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Göktürk
Soru Açıklaması
7.
Kültürü, "belli bir düşünceler sistemi ya da bütünü" olarak gören kişi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Wissler
Soru Açıklaması
8.
Bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin, yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları güçlük, sıkıntı ve bunalımlara, gösterdikleri tepkilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kültür şoku
Soru Açıklaması
9.
Dünya Değerler Araştırması 2011 yılı sonuçları ile ilgili olarak Türkiye'de aşağıdaki tespitlerden hangisi geçerli değildir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye'de en fazla endişe edilen konu telefon ve e-postaların izlenmesidir.
Soru Açıklaması
10.
Kadınsı (dişil) toplumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Zayıflık sempati ile karşılanır
Soru Açıklaması
logo
2013 - 2014 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Güz Ara Sınav
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
11.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de şiddete uğrayan kadınlara hizmet sunan kurum ve kuruluşlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bankalar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi M.Belik Kıray'ın metropol aileleri ile ilgili olarak ele aldığı boyutlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Serbest zaman etkinlikleri
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi aileye eleştirel olarak yaklaşan kuramcılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Parsons
Soru Açıklaması
14.
Murdock'a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin tüm toplumlarda evrensel olarak nitelendirilebilecek temel fonksiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Duygusal
Soru Açıklaması
15.
Türkiye'de 2007 yılı verilerine göre en az görülen boşanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cana kast ve pek fena muamele
Soru Açıklaması
16.
OECD ülkeleri arasında, 2009 verilerine göre 15-19 yaşında gençlerin net okullaşma oranının en yüksek olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Belçika
Soru Açıklaması
17.
Eğitimi toplumsal, ekonomik ve politik düzenin bir parçası olarak toplumda var olan eşitsizlikleri yeniden üreten ve meşrulaştıran bir kurum olarak ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Marxist çatışmacı kuram
Soru Açıklaması
18.
Dershaneler ve sınav odaklı eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dershaneler mevcut eşitsizlikleri azaltmaktadır.
Soru Açıklaması
19.
Eğitimde "fırsat eşitliği"nin ancak sınıfsız ve seçkinsiz bir toplumda gerçeklik kazanacağını ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bottomore
Soru Açıklaması
20.
Köy enstitülerinin kuruluş ve kapanış yılları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1940-1954
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
%d blogcu bunu beğendi: