logo
32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları
1.

X- Ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir?

1 - Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az 50 cm mesafe bulundurulmalı

2 - Cihazın x- ışınları yayıp yaymadığını tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir.

3 - Bagajları cihazın içine koyarken, geniş yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi sağlanmalıdır.

4 - Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin önünde veya arkasında beklemelidir.

Doğru Cevap: "D" 1-3
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun ve özel güvenliğin ortak yetkilerindendir? 

Doğru Cevap: "A" Yakalama ve Zor Kullanma yetkisi
Soru Açıklaması
3.

Genel Kolluk ile özel güvenliğin arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışılmalıdır.
Soru Açıklaması
4.

Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?

Doğru Cevap: "B" Kendini tanımayı
Soru Açıklaması
5.

Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak
Soru Açıklaması
6.

Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;

Doğru Cevap: "B" Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir.
Soru Açıklaması
7.

Gerektiğinde "hayır" diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Doğru Cevap: "E" Neden "hayır" dediğimizi açıklamalıyız.
Soru Açıklaması
8.

Muhafaza altına alınan eşyanın .................. gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri düzenlenen tutanakta ................... ve eşya ..................... şekilde muhafaza edilir. Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Cins, marka, model, ölçü - belirtilir - bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
Soru Açıklaması
9.

ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?

Doğru Cevap: "B" Derhal serbest bırakır.
Soru Açıklaması
10.

Grubun ve üyelerin davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Grup dinamiği
Soru Açıklaması
logo
32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları
11.

İnsanlar hayatları boyunca kendilerindeki yetenekleri kullanacakları ve doyuma ulaşacakları bir yer aralar. Bu neden gruba girmede davranış kaynaklarından hangisiyle ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Kendini gerçekleştirmek
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat edilmeli
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?

Doğru Cevap: "B" Yumurta atmak
Soru Açıklaması
14.

Havale geçiren kişide hangisi yapılır?

Doğru Cevap: "C" Kendisine zarar vermesi engellenir
Soru Açıklaması
15.

Burun kanamasında ne yapılmaz?

Doğru Cevap: "A" Baş geriye kaldırılır
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?

Doğru Cevap: "B" Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
Soru Açıklaması
17.

Adli arama sonunda kişi arama tutanağı talep ederse ne yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti kişiye verilir.
Soru Açıklaması
18.

Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

Doğru Cevap: "A" El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
Soru Açıklaması
19.

Özel güvenlik görevlisi, yetkisi ve görev yerinde çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?

Doğru Cevap: "A" Olayın vuku bulduğu anda
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki gazlardan hangisi "yakıcıdır"?

Doğru Cevap: "B" Hidrojen
Soru Açıklaması
logo
32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları
21.

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
22.

Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Biyometrik Cihazlar
Soru Açıklaması
23.

Hangisi arama kurallarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.
Soru Açıklaması
24.

İtfaiye, Polis, Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Doğru Cevap: "B" 110-155-112-156
Soru Açıklaması
25.

CCTV sisteminin açılımı nedir?

Doğru Cevap: "E" Kapalı Devre Televizyon Sistemi
Soru Açıklaması
26.

LPG tüplerinin konulabileceği yerin özelliklerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" LPG havada ağır olduğu için tüplerin kaçak yapması durumunda gaz zeminde toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere dolu tüp konulmalıdır.
Soru Açıklaması
27.

"Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir" cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Beden Dili
Soru Açıklaması
28.

Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?

Doğru Cevap: "D" Üniformalı ve tam teçhizatlı
Soru Açıklaması
29.

Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur?

Doğru Cevap: "D" Aile ile birlikte vakit geçirmek
Soru Açıklaması
30.

İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?

Doğru Cevap: "C" Yüz
Soru Açıklaması
logo
32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları
31.

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır
Soru Açıklaması
32.

Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
33.

Aşağıdakilerden hangisi araştırma ekibinde aranacak özelliklerden değildir?

Doğru Cevap: "A" Heyecanlı ve cesaretli olmak
Soru Açıklaması
34.

Kanunlara saygılı, lideri olmayan, teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Kalabalık
Soru Açıklaması
35.

Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır
Soru Açıklaması
36.

Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?

Doğru Cevap: "E" Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme
Soru Açıklaması
37.

Aşağıdakilerden hangisi yasa dışı toplulukların özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Düğün veya nişan amacıyla bir araya gelmiştir yasalara saygılıdırlar
Soru Açıklaması
38.

Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
Soru Açıklaması
39.

Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Doğru Cevap: "A" Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır?
Soru Açıklaması
40.

Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir.

Doğru Cevap: "A" Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır
Soru Açıklaması
logo
32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları
41.
“Koruma şekilleri korunan kişinin ....................... göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Tehdit seviyesine
Soru Açıklaması
42.
Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım yapılırken ne yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
Soru Açıklaması
43.
Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır
Soru Açıklaması
44.
Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
Doğru Cevap: "B" Gazyağı içmiş ise
Soru Açıklaması
45.
5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "D" Mahalli mülkî amiri
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki yasaklardan hangisi Özel Güvenlik Görevlileri için düşünülemez?
Doğru Cevap: "C" Yabancı bir eşle evlenme yasağı
Soru Açıklaması
47.
Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Karbondioksit ile söndürülür
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 sayılı kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir.
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
50.
ÖGG nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Teslim-tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
logo
32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları
51.
Türkiye uyuşturucu kaçakçılığı yönünden nasıl değerlendirilir?
Doğru Cevap: "D" Uyuşturucu kaçakçılığında transit ülke
Soru Açıklaması
52.
Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Köpük
Soru Açıklaması
53.
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
Soru Açıklaması
54.
Eroin kullanımı aşağıdaki etkilerden hangisini yapar?
Doğru Cevap: "D" Sosyo-psikolojik etki
Soru Açıklaması
55.
İletişimde araç nedir?
Doğru Cevap: "C" İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
Doğru Cevap: "E" Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
Soru Açıklaması
57.
İyi bir dinleyici;
Doğru Cevap: "A" Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder
Soru Açıklaması
58.
Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Mülki amire
Soru Açıklaması
59.
Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
60.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından Valiliğe bildirilir?
Doğru Cevap: "D" 15 Gün
Soru Açıklaması
logo
32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları
61.
“Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Profesyonel olma
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Soyut ve yuvarlak ifadeler
Soru Açıklaması
63.
Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kol ve bacakların etli kısımları
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
65.
Özel güvenlik görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;
Doğru Cevap: "E" genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.
Soru Açıklaması
66.
Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kısa, öz, anlaşılır
Soru Açıklaması
67.
Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP in ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya …………indirmektir. Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma
Soru Açıklaması
68.
Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz
Doğru Cevap: "B" Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
Soru Açıklaması
69.
Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
Doğru Cevap: "D" Ketum olması
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel nitelikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kamu güvenliğini bozmak için bir araya gelmeleri
Soru Açıklaması
logo
32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları
71.
Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
Doğru Cevap: "A" Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
Soru Açıklaması
72.
5188 sayılı yasa ile öngörülen Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkilidir?
Doğru Cevap: "A" Koruma ve Güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin azami miktarını belirlemeye.
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanlığı ve valilikler
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
Soru Açıklaması
75.
Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile bitiren ve Özel güvenlik görevlisi olarak kaç yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni verilir?
Doğru Cevap: "D" Valilikçe 5 yıl süreli
Soru Açıklaması
76.
Ö.G.G‟nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?
Doğru Cevap: "A" İl Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
77.
Kontrol noktasında eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
Doğru Cevap: "C" Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
Soru Açıklaması
78.
Zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
Soru Açıklaması
79.
Patlaması bir harekete bağlı anahtar sistemlerde ne yapılırsa bomba patlayabilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
80.
Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Benzin
Soru Açıklaması
logo
32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları
81.
Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar ................ve..................çatışmalarıdır. Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
Soru Açıklaması
82.
Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
Doğru Cevap: "E" Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için
Soru Açıklaması
84.
Şüpheli bir araçta nelere dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
85.
Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
Doğru Cevap: "A" Sivil Savunma Müdürlüğü
Soru Açıklaması
86.
Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Açık havaya çıkarılır
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Cop kullanma
Soru Açıklaması
88.
VİP‟in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
89.
Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak.
Soru Açıklaması
90.
Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür.
Soru Açıklaması
logo
32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları
91.
Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik kartları kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "A" Valilik
Soru Açıklaması
92.
Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya Özel Güvenlik Kartını başkasına kullandıran Özel Güvenlik Görevlisine ne ceza verilir?
Doğru Cevap: "C" İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır.
Doğru Cevap: "C" Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır
Soru Açıklaması
94.
Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "D" İş Mahkemesine
Soru Açıklaması
95.
Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
Doğru Cevap: "A" 45
Soru Açıklaması
96.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "D" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
97.
Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıların kimlik bilgileri
Soru Açıklaması
98.
İlkyardımın ABC‟si aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
Soru Açıklaması
99.
El dedektörlerinin güvenilir bir ölçüm yaptığı nasıl test edilir?
Doğru Cevap: "B" Metal bir maddeye tutularak
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdaki alınan önlemlerden hangileri bir tesise yapılabilecek saldırıyı en az zararla atlatılmasını sağlar?

1) Tesisin sınırlarına duvar ve tel örgüler çekilmeli
2) Araç giriş çıkışını kontrol etmek için otoparklar tesise en yakın yere yapılmalıdır.
3) Kapalı devre görüntüleme sistemi kurmak.
Doğru Cevap: "C" 1-3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.