logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Bilgisi Soruları Çıkmış Sorular
1.
Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir
Soru Açıklaması
2.
Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yiv
Soru Açıklaması
3.
Ateşli silahlarda bulunan gez ve arpacık tabancanın hangi parçası üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Sürgü
Soru Açıklaması
4.
Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
Doğru Cevap: "A" Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
Soru Açıklaması
5.
Rampa nerede bulunur?
Doğru Cevap: "D" Fişek yatağı gerisinde
Soru Açıklaması
6.
Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
Doğru Cevap: "A" Fişek yatağı- hazne
Soru Açıklaması
7.
Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kapsül
Soru Açıklaması
8.
Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
Doğru Cevap: "E" Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
Soru Açıklaması
9.
Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
Soru Açıklaması
10.
Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (Çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Bilgisi Soruları Çıkmış Sorular
11.
Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Silahla oynanmaz
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev sırasında dikkat edilecek hususlardan birisi
değildir?
Doğru Cevap: "D" Silahın emniyet kilidi her durumda açık ve silah ateşe hazır durumda bulundurulmalıdır
Soru Açıklaması
13.
Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giden sürgüyü tekrar eski haline getirir
Soru Açıklaması
14.
Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden
birisi de;
Doğru Cevap: "E" Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir
Soru Açıklaması
16.
Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
17.
Kalibre nedir?
Doğru Cevap: "B" Namlunun çapıdır
Soru Açıklaması
18.
Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
Doğru Cevap: "D" Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
Soru Açıklaması
19.
Tırnak kırıldığında;
Doğru Cevap: "C" Kovan normal olarak dışarıya atılmaz
Soru Açıklaması
20.
Çift hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Tetiğe bir defa basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi hareketlerinin yapılabilmesi özelliğidir
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Bilgisi Soruları Çıkmış Sorular
21.
Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
Doğru Cevap: "C" Rayyür
Soru Açıklaması
22.
Hangisi fişeği tam ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
Soru Açıklaması
23.
Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kabza Emniyeti
Soru Açıklaması
24.
Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.