logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sınav Soruları
1.
Yangın detektörleri aşağıda sayılan

I. Duman  II. Işık  III. Isı  IV. Alev

hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
Doğru Cevap: "A" I,III ve IV
Soru Açıklaması
2.
El metal dedektörleri; arama yapılacak bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan …… cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir
Doğru Cevap: "B" 2,5-7.5
Soru Açıklaması
3.
Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
Soru Açıklaması
4.
En etkili iletişim yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
5.
Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" 0-25cm.
Soru Açıklaması
6.
Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?
Doğru Cevap: "E" Yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.
Soru Açıklaması
9.
X-Ray cihazı ile kontrollerde rontgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler.
Soru Açıklaması
10.
Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin olaylar karşısındaki tutum ve davranışı hangi konuda önemli rol oynar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden "Alınganlık" ile en yakın anlama sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Kişiselleştirme
Soru Açıklaması
12.
Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
Doğru Cevap: "B" Kendini tanımayı
Soru Açıklaması
13.
İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
Doğru Cevap: "C" Yüz
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
Doğru Cevap: "E" Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Etkin İletişim önünde engel değildir?
Doğru Cevap: "B" Dinleme
Soru Açıklaması
17.
Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa nelere dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
18.
Özellikli kişiler bakımından yapılacak kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bebeklerin üzeri hiçbir suretle aranmamalı.
Soru Açıklaması
19.
Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
Doğru Cevap: "E" Görev yeri ve güzergâhı
Soru Açıklaması
20.
Dünya dertlerinden kurtulmak, sorunlardan belirli bir süre uzak kalmak amacıyla kullanılan uyuşturucu bağımlılığı hangi türdendir?
Doğru Cevap: "C" Psikolojik bağımlılık
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sınav Soruları
21.
Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına .........................suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsanlık
Soru Açıklaması
22.
Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak
Soru Açıklaması
23.
Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
Doğru Cevap: "B" Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir
Soru Açıklaması
24.
Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik ve huzursuzluk haline …………………denir.
Doğru Cevap: "A" Stres
Soru Açıklaması
25.
İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal statü
Soru Açıklaması
26.
Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hususlardan hangilerine dikkat etmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Bilgisayar veya daktiloyla değil elle yazılmalıdır
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendisi olma
Soru Açıklaması
29.
Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı-Etkisi geçici olmalı
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranması gerekir.
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sınav Soruları
31.
Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" İmzadan çekildiği ( imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.
Soru Açıklaması
32.
Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
Doğru Cevap: "A" El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
Doğru Cevap: "E" Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için
Soru Açıklaması
34.
5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "D" Mahalli mülkî amiri
Soru Açıklaması
35.
ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
Doğru Cevap: "B" Derhal serbest bırakır
Soru Açıklaması
36.
Özel güvenlik görevlisinin yetkisi ve görevi içerisinde meydana gelen çocuklara, beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
Doğru Cevap: "A" Olayın vuku bulduğu anda
Soru Açıklaması
37.
Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir Özel Güvenlik Görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "D" İş Mahkemesine
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
39.
Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sınav Soruları
41.
Güzergahın tekrar kontrol edilmesi veya bu güzergahta ani dönüşler yaparak, gözetlenme olup olmadığı takip edilip edilmediğinin kontrol edildiği devriye yöntemi hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Geri dönüşlü devriye
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
Doğru Cevap: "E" Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Soyut ve yuvarlak ifadeler
Soru Açıklaması
44.
Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
Soru Açıklaması
45.
İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 110-155-112-156
Soru Açıklaması
46.
Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
Doğru Cevap: "D" Üniformalı ve tam teçhizatlı
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
Soru Açıklaması
48.
Zaptetme tutanağında el konulan eşyanın .................... gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri ................... elkonulan eşya ...................... şekilde muhafaza edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi seçenek tam olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
Soru Açıklaması
49.
Suçüstü halinde kimler yakalama yetkisini kullanır?
Doğru Cevap: "D" Herkes
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
Doğru Cevap: "B" Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sınav Soruları
51.
Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Mülki amire
Soru Açıklaması
52.
“Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İz
Soru Açıklaması
53.
Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
54.
Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kısa, öz, anlaşılır
Soru Açıklaması
55.
Grubun ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Grup dinamiği
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi Kalabalığın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kamu güvenliğini bozmak için bir araya gelirler
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma düzeni için yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" VİP‟in her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıdır
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi ikamette alınacak Özel Güvenlik önlemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" İkamette sığınak tanzim etmek
Soru Açıklaması
59.
Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "A" Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır
Soru Açıklaması
60.
Kapalı devre televizyon sistemini ifade eden terim hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" CCTV
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sınav Soruları
61.
X- Ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için

1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en
az 50 cm mesafe bulundurulmalıdır.
2) Cihazın x- ışınları yayıp yaymadığını
tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir.
3) Bagajları cihazın içine koyarken, geniş
yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi
sağlanmalıdır.
4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin
önünde veya arkasında beklemelidir.

Yukarıda sayılanlardan hangileri X- Ray cihazını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardır?
Doğru Cevap: "D" 1-3
Soru Açıklaması
62.
Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?
Doğru Cevap: "E" Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
Soru Açıklaması
63.
“Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Profesyonel olma
Soru Açıklaması
64.
Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır
Soru Açıklaması
66.
“Koruma şekilleri korunan kişinin ....................... göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Tehdit seviyesine
Soru Açıklaması
67.
VİP‟in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
68.
Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
Doğru Cevap: "C" Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda yapılan müdahalede genel prensiplerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Cop kullanma
Soru Açıklaması
70.
Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Boğma noktaları
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sınav Soruları
71.
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Hakaret
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Provokatörler
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
Soru Açıklaması
74.
Araştırılan bir suçun ispat edilmesinde delil olarak kullanılacak veya müsadereye tabii olacak bir eşyanın üzerindeki kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında, zorla kaldırılması aşağıdaki şıklardan hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Elkoyma
Soru Açıklaması
75.
Sara krizinde ilk yardımda aşağıdaki hangi seçeneğin yapılmaması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Hastanın üzerine su dökülür
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi Kırık ve çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir
Soru Açıklaması
77.
Özel güvenlik görevlisi sahte kimlik belgesi kullanan bir kişiyi görevi sırasında tespit etmesi durumunda izleyeceği yol aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kişiyi yakalar kimlik belgesini zapt eder ve kolluğa teslim eder
Soru Açıklaması
78.
Görevli bulunulan yerde uyuşturucu ve uyarıcı bir madde kullandığı anlaşılan bir şahısla karşılaşılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
79.
Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır
Soru Açıklaması
80.
Meşru savunmanın sınırının aşılması hangi halde kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "D" Mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sınav Soruları
81.
Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda ilkyardım olarak yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi 112‟nin aranması sırasında dikkat edilecek hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Hasta/yaralı(lar)ın adı, sayısı,durumları ve olayın tanımı yapılmalıdır,
Soru Açıklaması
83.
Meşru savunma halinin var olması için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
84.
Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan, hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır
Soru Açıklaması
85.
Hangisi arama kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz
Soru Açıklaması
86.
Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?
Doğru Cevap: "C" Konser ve Sahne Gösterilerinde
Soru Açıklaması
87.
Omurga kırığı şüphesi olan hasta nasıl taşınmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sedyeye sırt üstü yatırılarak
Soru Açıklaması
88.
Burun kanamasında ne yapılmaz?
Doğru Cevap: "A" Baş geriye kaldırılır
Soru Açıklaması
89.
Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
Doğru Cevap: "B" Gazyağı içmiş ise
Soru Açıklaması
90.
Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesine kim karar verir?
Doğru Cevap: "D" Özel Güvenlik Komisyonu kararı Valinin onayı
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Görevlisi
33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sınav Soruları
91.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi
Soru Açıklaması
92.
LPG-Doğalgaz Yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
93.
Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?
Doğru Cevap: "A" Baş dik durumda oturtulur
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?
Doğru Cevap: "B" Hidrojen
Soru Açıklaması
95.
Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır.
Doğru Cevap: "B" Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır
Soru Açıklaması
96.
LPG tüplerinin konulabileceği yerin özelliklerinden hangisi yanlıştır.?
Doğru Cevap: "E" LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal havalandırılması tavana yakın olmalıdır.
Soru Açıklaması
97.
Yangın yerinde kapalı alanlarda patlamaya neden olan etkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" oksijen, basınç, yüksek ısı
Soru Açıklaması
98.
LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır
Soru Açıklaması
99.
Bina yangınlarında nasıl hareket edilmeli?
Doğru Cevap: "D" Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli,
Soru Açıklaması
100.
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.