logo
AÖF : 2012 - 2013 Devlet Bütçesi Güz Dönemi Ara Sınavı
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
1.
Beyin fırtınası aşağıdaki tahmin yöntemlerinden hangisinde kullanılan bir tekniktir?
Doğru Cevap: "B" Yargıya dayalı tahmin yöntemi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçelemeyle ilgili olumsuz eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kamu örgüt yapısında değişiklik gerektirmesi
Soru Açıklaması
3.
Kamu yönetiminde, piyasadan farklı olarak arz ve talep aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
Doğru Cevap: "E" Siyasal süreç
Soru Açıklaması
4.
Bütçe Kanun Tasarısının TBMM'ye sunularak meclisten onay beklenmesi bütçenin hangi işlevini kapsar?
Doğru Cevap: "A" Siyasal
Soru Açıklaması
5.
Bütçenin hukuki işlevi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
Doğru Cevap: "D" Bütçe parlamentodan geçmez.
Soru Açıklaması
6.
Bürokrasiye en geniş takdir yetkisi veren bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Torba bütçeleme
Soru Açıklaması
7.
Bütçedeki gelirlerin elde edilmesi için yapılan giderlerin, gelirden düşülmemesi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Genellik
Soru Açıklaması
8.
Performans bütçe sisteminde bütçe hazırlıklarında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sınıflama
Soru Açıklaması
9.
Bütçenin temel ilkelerinin anayasayla ilişkisi hangi bütçe işlevi kapsamındadır?
Doğru Cevap: "E" Hukuk
Soru Açıklaması
10.
Tüm gelir ve giderlerinin bir bütün olarak görülmesi ve böylece bütçe denetiminin en iyi biçimde yapılmasını sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Birlik
Soru Açıklaması
logo
AÖF : 2012 - 2013 Devlet Bütçesi Güz Dönemi Ara Sınavı
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
11.
Şehir içi ulaştırma hizmetlerinin en uygun saatlerinin belirlenmesi aşağıdaki tekniklerden hangisi ile yapılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yön eylem analizi
Soru Açıklaması
12.
Sıfır esaslı bütçeleme sisteminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Arttırımcılığı ortadan kaldırmak
Soru Açıklaması
13.
Çağdaş anlamda devlet bütçesinde enflasyonu önleme beklentisi hangi bütçe işlevi kapsamındadır?
Doğru Cevap: "D" İstikrar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tek bir değişkenin geçmiş yıllar verilerinden yararlanarak tahmin yapmaya çalışır?
Doğru Cevap: "C" Zaman serisi
Soru Açıklaması
15.
Gelir ve refah dağılımını dikkate alan karar alma kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eşitlik
Soru Açıklaması
16.


Yukarıdaki tabloya göre, geçmiş yıllar ortalama artışı esas olan otomatik yöntem kullanıldığına göre, 2013 yılı gelir tahmini kaç milyon Türk Lirasıdır?
Doğru Cevap: "D" 45.675
Soru Açıklaması
17.
Bütçenin yasama organının onayı olmaksızın yürürlüğe giremeyeceğini ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Önceden izin
Soru Açıklaması
18.
Bütçenin hazırlanmasından onama, uygulama, denetim ve kesin hesaba kadar geçen ve bütçe ile ilgili bütün belgelerin düzenli olarak yayınlanması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mali saydamlık
Soru Açıklaması
19.
Bütçede denklik sağlamak için gelirlerin yüksek ve giderlerin eksik gösterilmemesinin temelinde hangi ilke vardır?
Doğru Cevap: "B" Samimiyet
Soru Açıklaması
20.
Program bütçe sisteminde ilk önce yapılması gereken iş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Devletin üstlendiği işlevleri belirlemek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.