logo
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
DGS:2013 / SAYISAL BÖLÜM
1.
-7-3(-5)-4

işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
2.
Online Testler

işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 8
Soru Açıklaması
3.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
Online Testler

işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 65
Soru Açıklaması
5.
Online Testler

işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
6.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
7.
400040 X 1,25

çarpma işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 500050
Soru Açıklaması
8.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Online Testler

olduğuna göre, x+y toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
10.
Online Testler

olduğuna göre, a kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
logo
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
DGS:2013 / SAYISAL BÖLÜM
11.
Online Testler

işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 88
Soru Açıklaması
12.
a, b ve c gerçel sayıları için

b < 0 < a+b < b+c

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" b < a < c
Soru Açıklaması
13.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
14.
Online Testler

eşitsizliğini sağlayan en küçük n doğal sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 16
Soru Açıklaması
15.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
16.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
17.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" 45
Soru Açıklaması
18.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" 19
Soru Açıklaması
19.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
20.
Online Testler

ifadesinin değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
logo
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
DGS:2013 / SAYISAL BÖLÜM
21.
Online Testler

olduğuna göre, x’in alabileceği en küçük değer kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
22.
Online Testler

ifadesinin değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 18
Soru Açıklaması
23.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
24.
Online Testler

olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
25.
Online Testler

eşitsizliğini sağlayan en küçük ve en büyük x tam sayılarının toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
26.
Online Testler

Buna göre, a’nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
27.
a ve b pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı d olmak üzere,

I. a.b çarpımı, d sayısını böler. II. a+b toplamı, d sayısını böler. III. a ve b’nin en büyük ortak böleni, d sayısını böler.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
28.
Online Testler

Buna göre, A/B fark kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
29.
Online Testler

olduğuna göre, x+y+z toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 17
Soru Açıklaması
30.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
logo
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
DGS:2013 / SAYISAL BÖLÜM
31.
Rakamları arasında

A:B+2

C:A+B

ilişkisi olan kaç tane üç basamaklı ABC doğal sayısı vardır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
32.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
33.
ABC ve CBA üç basamaklı doğal sayılar ve

ABC+CBA:786

olduğuna göre, A+B+C toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 15
Soru Açıklaması
34.
Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4’e ve 9’a kalansız bölünmektedir.

Buna göre,A+B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
35.
Bir işi Selçuk 12 günde, Tarık ise 18 günde bitirmektedir. Selçuk ve Tarık bu işi eşit olarak bölüşüp aynı anda çalışmaya başlamıştır.

Buna göre Tarık, kendi işini Selçuk’tan kaç gün sonra bitirir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
36.
Oğuz; babasından 25, annesinden ise 22 yaş küçüktür. Oğuz annesinin yaşına geldiğinde babası 67 yaşında olacaktır.

Buna göre, Oğuz’un bugünkü yaşı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması
37.
Bir müzeyi ziyaret edenlerin % 70’i yabancı turisttir. Yabancı erkek turistlerin sayısı, yerli kadın turistlerin sayısına eşittir. Yabancı kadın turistlerin sayısı ise yerli erkek turistlerin sayısından 60 fazladır.

Buna göre, müzeyi kaç turist ziyaret etmiştir?
Doğru Cevap: "E" 150
Soru Açıklaması
38.
Ayşe, merdivenleri ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 6 fazladır.

Buna göre, Ayşe’nin attığı toplam adım sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
39.
Bir basketbol takımının kadrosunda 12 sporcu bulunmaktadır. Bu sporculardan 4’ünün boyu iki metreden uzundur. 3 kişinin boyu iki metreden uzun olacak biçimde bu sporculardan 5 kişilik bir takım oluşturulacaktır.

Bu takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir?
Doğru Cevap: "E" 112
Soru Açıklaması
40.
Bir bakkal satın aldığı 30 kg şekeri 2 kiloluk paketlere doldurup satarsa % 25 kâr, 5 kiloluk paketlere doldurup satarsa % 20 kâr elde etmektedir.

Bu bakkalda 5 kiloluk şekerin satış fiyatı, 2 kiloluk şekerin satış fiyatının kaç katıdır?
Doğru Cevap: "D" 2,4
Soru Açıklaması
logo
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
DGS:2013 / SAYISAL BÖLÜM
41.
Online Testler

Bu çantaların tamamının satış fiyatlarının toplamı 1540 TL olduğuna göre, 1. çeşit çantadan kaç adet vardır?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
42.
Bir kumbarada, 50 kuruş ve 1 TL’liklerden oluşan 30 tane madenî para bulunmaktadır. Bu paraların tutarı 24 TL’dir.

Buna göre, kumbarada kaç tane 1 TL vardır?
Doğru Cevap: "C" 18
Soru Açıklaması
43.
Saatteki hızları 70 km ve 90 km olan iki otomobil, A ve B kentlerinden birbirlerine doğru aynı anda hareket etmiş ve 1 saat 45 dakika sonra karşılaşmıştır.

Bu iki kent arasındaki uzaklık kaç km’dir?
Doğru Cevap: "D" 280
Soru Açıklaması
44.
Bir depoda belirli miktarda su vardır. Depoya 120 litre su eklenirse depoda 2x litre, 250 litre su eklenirse 3x litre su oluyor.

Bu depoda başlangıçta kaç litre su vardır?
Doğru Cevap: "E" 140
Soru Açıklaması
45.
Bir çiçekçideki güllerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.  Güller, 10’lu ve 12’li demetler hâlindedir.  12’li demetlerin sayısı, 10’lu demetlerin sayısının 2 katıdır.  Her bir 12’li demetin satış fiyatı 45 TL, 10’lu demetin satış fiyatı ise 40 TL’dir.

Bu güllerin tamamını satarak 390 TL elde eden çiçekçi, toplam kaç gül satmıştır?
Doğru Cevap: "A" 102
Soru Açıklaması
46.
Bir öğrenci sempozyumuna ulaşım için katılımcıların otobüs, tren veya uçak seçeneklerinden birini tercih etmeleri istenmiştir. Sempozyuma katılan öğrencilerin % 70’i otobüsü, % 80’i ise treni tercih etmemiştir.

40 öğrenci uçağı tercih ettiğine göre, sempozyuma kaç öğrenci katılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 80
Soru Açıklaması
47.
47. - 48. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

1, 2, 4, 5 ve 9 rakamları kullanılarak rakamları birbirinden farklı üç basamaklı ABC doğal sayıları oluşturuluyor.

Bu sayılardan kaç tanesi 5’e tam bölünür?
Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
48.
Bu sayılardan kaç tanesinin rakamları toplamı 12’den küçüktür?
Doğru Cevap: "E" 24
Soru Açıklaması
49.
49. - 50. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir kırtasiyeci; kırmızı, mavi ve siyah kalemleri sırasıyla 10’lu, 20’li ve 15’li paketler hâlinde satmaktadır. Paket başına elde edilen kâr miktarları sırasıyla 5 TL, 7 TL ve 3 TL’dir. Bu kırtasiyeci 3 paket kırmızı ile bir miktar mavi ve siyah kalem sattığında 64 TL kâr elde etmiştir.

Bu kırtasiyeci, en fazla kaç paket siyah kalem satmıştır?
Doğru Cevap: "B" 14
Soru Açıklaması
50.
Bu kırtasiyeci bir miktar kalemin satışından 50 TL kâr elde ettiğine göre, en fazla kaç adet mavi kalem satmıştır?
Doğru Cevap: "E" 120
Soru Açıklaması
logo
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
DGS:2013 / SAYISAL BÖLÜM
51.
51. - 52. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız

Bir satranç turnuvasında galip gelen oyuncu 2 puan, berabere kalan oyuncuların her biri 1 puan almaktadır. Mağlup olan oyuncu ise puan alamamaktadır. Bu turnuvaya katılan Arzu, 20 maç yapmış ve 24 puan toplamıştır. Arzu’nun galip geldiği maç sayısı mağlup olduğu maç sayısının 2 katıdır.

Buna göre, Arzu kaç maçta berabere kalmıştır?
Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması
52.
15 maçta 20 puan toplayan Mehmet, en çok kaç maçta berabere kalmıştır?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
53.
53. - 54. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Online Testler
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
54.
{1,2,3,4,5,6} kümesinin 3 elemanlı bencil olmayan altkümelerinin sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
55.
55. - 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir lunaparktaki her bir oyuncağın bilet fiyatı 4 TL’dir. Ayrıca, satın alınan her 2 bilete promosyon olarak 1 bilet ücretsiz verilmektedir.

Bu lunaparktaki oyuncaklara toplamda 6 kez binen bir kişi en az kaç TL harcamıştır?
Doğru Cevap: "B" 16
Soru Açıklaması
56.
Bu lunaparkta toplam 28 TL harcayan bir kişi, en fazla kaç oyuncağa binmiştir?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
57.
57. - 58. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Ahmet, Okan ve Yavuz’un bir mağazadan yaptıkları alışverişlerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.  1 pantolon, 1 gömlek ve 1 kemerin toplam fiyatı 100 TL’dir.  Ahmet; 2 pantolon, 3 gömlek ve 1 kemer satın almıştır.  Okan, Ahmet’ten 30 TL fazla ödeyerek 2 pantolon ve 4 gömlek satın almıştır.  Yavuz, Okan’dan 10 TL az ödeyerek 5 gömlek satın almıştır.

Bir kemerin fiyatı kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "C" 20
Soru Açıklaması
58.
Ahmet toplam kaç TL harcamıştır?
Doğru Cevap: "E" 230
Soru Açıklaması
59.
59. - 60. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Online Testler

25. günün sonunda, havuzdaki su miktarı başlangıçtaki miktara göre yüzde kaç azalmış olur?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
60.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" 150
Soru Açıklaması
logo
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
DGS:2013 / SAYISAL BÖLÜM
61.
61. - 63. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız

Bir çay firması A, B ve C bitkilerini karıştırarak elde ettiği bitkisel çayları 1, 2 ve 5 kiloluk paketler hâlinde satmaktadır. Her bir paketteki çayların % 20’si A, % 30’u B ve % 50’si C bitkisinden oluşmaktadır.

5 kiloluk bir pakette bulunan C bitkisi, 1 kiloluk bir pakette bulunan A bitkisinden kaç kg fazladır?
Doğru Cevap: "E" 2,3
Soru Açıklaması
62.
Firma 600 paket 1 kiloluk, 200 paket 2 kiloluk ve 100 paket 5 kiloluk çay hazırlamak için kaç kg B bitkisi kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 450
Soru Açıklaması
63.
Firmanın elinde A bitkisinden 20, B bitkisinden 40 ve C bitkisinden 45 ton vardır.

Bu firma en fazla kaç ton çay hazırlayabilir?
Doğru Cevap: "D" 90
Soru Açıklaması
64.
Online Testler

A konu başlığındaki birinci soruda (A1), Banu Duru’dan kaç puan fazla almıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
65.
B konu başlığında en çok puan alan yarışmacı, bu başlıkta kaç puan almıştır?
Doğru Cevap: "E" 9
Soru Açıklaması
66.
Yarışma sonunda, en az puan alan yarışmacı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Banu
Soru Açıklaması
67.
67. - 69. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Online Testler

K firması her 8 km için, L firması her 10 km için, M firması ise her 12 km için kişi başına 1 TL ücret talep etmektedir. Bu üç kent arasındaki mesafeler ise şöyledir:  A – B arası 240 km  B – C arası 300 km  A – C arası 360 km Örneğin; M firmasının B – C arası kişi başına taşıma ücreti 25 TL’dir.

L firmasının bir aylık geliri kaç bin TL’dir?
Doğru Cevap: "A" 174
Soru Açıklaması
68.
K, L ve M firmalarının tüm hatlardaki doluluk oranları sırasıyla % 60, % 75 ve % 90’dır.

Bu üç firmanın tam kapasite ile çalışması durumunda toplam yolcu sayısı ne kadar artar?
Doğru Cevap: "E" 5800
Soru Açıklaması
69.
A – C kentleri arasında bu üç firmayla yapılan seyahatler için toplam kaç bin TL ücret ödenmiştir?
Doğru Cevap: "E" 276
Soru Açıklaması
70.
Online Testler

Buna göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "B" 35
Soru Açıklaması
logo
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
DGS:2013 / SAYISAL BÖLÜM
71.
Online Testler

Buna göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "C" 55
Soru Açıklaması
72.
Online Testler

Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının çevresi kaç cm’dir?
Doğru Cevap: "B" 60
Soru Açıklaması
73.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
74.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
75.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
76.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" 26
Soru Açıklaması
77.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
78.
Her bir köşesinden 6 tane köşegen çizilebilen düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
Doğru Cevap: "C" 9
Soru Açıklaması
79.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
80.
Online Testler

doğrularının kesim noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.