logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL YETENEK
1.
Acı, yalnızlık ve umutsuzluk Bacon’ın dünyasının ---- sözcükleri değil, onun gerçeğini olduğu gibi ---- sözcükler. O dünyayı açıklayabilecek, o dünyayı adlandırabilecek sözcükler.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" gizemli - yansıtan
Soru Açıklaması
2.
Onun amacı sanatının ustası olmaktı. Oldu. Fakat anlayışının ve ustalığının rahatına erdi. Bundan sonra yapacakları tekdüze olacak. Yazdıkları başkalarının, okurlarının yine hoşuna gidecek belki ama daha ötesi olmayacak.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kendini yenileyememek
Soru Açıklaması
3.
(I) Tüm dünyada ve ülkemizde hayvanlara, özellikle sokak hayvanlarına yönelik farkındalık ve duyarlılık artmaktadır. (II) İnsanların diğer canlıların yaşam hakları konusunda bilinç kazanmaları olumlu bir gelişmedir. (III) Bu gelişmenin önemli bir nedeni sosyal medyanın yaygınlaşması sonucu bu ortamlarda konuyla ilgili yapılan paylaşımlardır. (IV) Oysa insanlar doğal yaşam alanları ellerinden alınan hayvanlarla sokaklarda, duvar diplerinde ve sitelerin çevresinde her zaman karşılaşmaktaydı. (V) Burada ilginç olan, insanların yaşayıp gördüklerinden ziyade sanal âlemde yapılan fotoğraf ve video paylaşımlarından etkilenmeleridir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırmaya başvurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
4.
(I) Arılar, çiçeklerden propolis adı verilen kokulu bir reçine toplar. (II) Bu reçineyi bal mumu ile karıştırdıktan sonra macunumsu bir malzeme hazırlayarak bununla petekleri sıvar, sağlamlaştırır. (III) Peteklerdeki bal özünün nem seviyesini düşürmek için bir havalandırma ekibi kovanda sürekli çalışır. (IV) Deneyimli arıların başkanlık ettiği bir grup arı kovan girişinin önünde, diğer bir grup ise peteğin yakınında kanat çırparak sürekli hava akımı oluşturur. (V) Bu faaliyet, bal özündeki suyun oranı yüzde yirmiye inene kadar devam eder.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV. cümlede örneklere yer verilmiştir
Soru Açıklaması
5.
(I) Çeşitli incelemeler için Messenger adlı bir sondaj aracı Merkür gezegenine gönderildi ve uzay araştırmacılarına Merkür ile ilgili önemli bilgiler sağladı. (II) Araç, gündüz ve gecelerin çok uzun, buna karşın Merkür yılının çok kısa sürdüğünü gözlemledi. (III) Ayrıca Merkür’ün yüzeyinin kalay ve kurşun gibi metalleri eritebilecek kadar sıcak olduğunu tespit etti. (IV) Dünya’da olduğu gibi Merkür’de de devasa bir mıknatıs çubuğu gibi gezegene etki eden kuzey ve güney kutuplu bir iç manyetik alanın bulunduğunu saptadı. (V) Güneş Sistemi’nde yer alan ve bir iç gezegen olan Merkür’ün, yörüngesinde dönmesinin çok zaman aldığını da kaydetti.

Merkür’den söz eden bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III. cümlede, gezegende bulunan maddelerden söz edilmiştir.
Soru Açıklaması
6.
(I) İstanbul, büyük mimari eserlerin olduğu kadar küçük köşelerin, sürpriz manzaraların da şehridir. (II) Büyük eserler, şehrin dış görüntüsünü yansıtır; ikinciler ise onu çizgi çizgi işleyerek portrenin içini doldurur ve yaşanmış hayat izleriyle tamamlar. (III) Süleymaniye Külliyesi bütün ihtişamıyla şehrin silüetini oluştururken yan yana dizilmiş cumbalı evleriyle eski bir İstanbul sokağı, sizi kendine hayran bırakabilir. (IV) Şehrin mahremiyetinde âdeta eriyip ona karışmış hissini veren küçük camiler, medreseler, çeşmeler de ait oldukları büyük yapının bir parçası olarak çok güzeldirler. (V) İster görkemli olsun ister mütevazı, ister taş olsun ister ahşap, hepsinin güzelliğinde asıl pay mimarlığındır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II. cümlede, şehirdeki binaların mimari özellikleri sıralanmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Hırkasını çekiştirdi, bir sandalyenin kenarına ilişti ve azıcık soluklandı. Bir iki kere konuşmaya yeltendi, sonra eliyle ağzını hafifçe kapatarak şarkı söylüyormuşçasına mırıldanmaya başladı.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmemektedir?
Doğru Cevap: "D" Ünsüz yumuşaması
Soru Açıklaması
8.
Ben on bir yaşındayken babam beni önceleri üç sinemanın bulunduğu Şehzadebaşı semtine götürürdü.

Bu cümlenin ögeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zarf tümleci - özne - belirtili nesne - dolaylı tümleç - yüklem
Soru Açıklaması
9.
(I) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerin başında soyut düşünebilmesi ve düşüncelerini dil aracılığıyla ifade edebilmesi gelir. (II) Düşünme, insan davranışlarının en karışık formunu oluştururken zihinsel faaliyetlerinin de en üst düzeyini belirler. (III) İmajlar, şekiller, hayaller ve deneyimlerin yer aldığı bu süreç son derece karmaşıktır. (IV) Bu sürecin birbirinden farklı biçimleri vardır. (V) Örneğin bir matematik problemi çözen veya yaz tatili için plan yapan bir öğrenci, değişik formlarda düşünmektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
10.
Boğaz ( ) sanki Marmara Denizi’ne inat olsun diye ve kırılgan geçecek bir mevsimi haber verircesine her şeyi birbirine yaklaştırmıştı ( ) mavi suları, balıkları, martıları ( ) Bu mavi gerdanlık ( ) esmeyi unutmuş eski bir rüzgârı, yeni boyanmış ama kurumamış bir sandalı ve Beykozluların komşu seslerini bir arada tutuyordu.

Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilebilir?
Doğru Cevap: "E" (,) (:) (...) (;)
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL YETENEK
11.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak içindeki sözcüğün yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şehrimizin "tarihi" yerlerini tanıtmak amacıyla bir belgesel hazırlandı.
Soru Açıklaması
12.
(I) Aydın’ın Geyre beldesinde antik kent kazıları ilk olarak 1904 yılında başlamış, fakat sonradan bir şekilde bunların devamı getirilememiş ve kalıntılar kendi hâline bırakılmış. (II) 1958 yılında yolu tesadüfen buraya düşen ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, insanların kalıntılardan çıkan parçaları evlerinde çeşitli amaçlarla kullandıklarını fark etmiş. (III) Anadolu insanı tarih boyunca birçok yörede antik kalıntıları yaşama alanlarında yapı malzemesi olarak kullanmış. (IV) Geyre’de çıkarılan parçaların kullanıldığı yapıların fotoğraflarını çeken Güler, bu fotoğrafları yurt dışındaki dergilerde paylaşmış. (V) Fotoğrafları gören yabancı araştırmacılar, 1961 yılında bölgede yeniden kazı çalışmalarına başlamış.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
13.
(I) Modern Türk romanı dendiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden biri Yaşar Kemal’dir. (II) Dili, her okuyuşta bir su gibi akarak okuyucuyu bilinmedik denizlere götürür. (III) Kendinden, ülkesinden, doğasından, insanından el alıp coşkuyla satırlara dökülür bu dil. (IV) Anlatımını hece hece, kelime kelime, cümle cümle dokuyarak meydana getirir. (V) Yazar, efsane ile gerçeklik arasında duyguların, tatların ve kokuların zirveye çıktığı çok katmanlı bir yapıdan hareketle, modern edebiyatın gelenekle bağını kurar. (VI) Öykü ve romanlarında geçmiş, şimdi ve gelecek; ayrıntı ve değerlerini koruyarak bir araya gelir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Doğru Cevap: "D" V.
Soru Açıklaması
14.
Madem üniversite yıllarımdan söz etmekle başladım, nostaljimin içine biraz fasulye katayım diyorum. Liseden mezun olalı iki yıl olmuş, artık yurt dışında hukuk öğrencisiyim. Yaz tatilinde İstanbul’a geldiğimde liseden can arkadaşım Yusuf’la Maltepe’de buluşup hasret gidermek, ortak anılarımızı tazelemek ne hoştu. O gün buluştuğumuzda kendimizi bir vapura attık ve Büyükada’ya gittik. Karnımız acıkınca yemek yiyecek bir yer aramaya koyulduk. Küçük ve mütevazı bir sokak içi lokantası fark ettik. Hemen oturup iki kuru fasulye söyledik. Ada’daki günün güzelliğinden midir bilmem, orada yediğim fasulyenin tadını bugün bile unutamam.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" İçtenlik söz konusudur
Soru Açıklaması
15.
Dostluk... Güzel bir sözcük. Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda. Ne desem eski, ne yazsam boş. İnsanoğlu, kendini bildi bileli dostluğu diğer ilişkilerden üstün tutmuş. Kişi, dost bildiğine sarılmış dört elle. Dostunu dünyanın en güvenilir, en inanılır insanı bellemiş. Fakat zaman zaman ----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" düş kırıklığına uğramış ve dostluğa olan inancını yitirmiş
Soru Açıklaması
16.
Hepimiz yaşadıklarımızı bir tecrübeye dönüştürecek kapasiteye sahip olmamıza rağmen hayatın akışı içinde önce deniyor, yanlışlara düşüyor sonra da yanılgılarımızdan dersler çıkarıyoruz. Böylece daha ihtiyatlı davranmayı öğreniyoruz.

Bu parçada anlatılmak istenen düşünceye en yakın atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
Soru Açıklaması
17.
Çağımızda insanlar, hayatın nihai anlamına yönelik asıl sorularla uzun uzadıya uğraşmak ve bu sorular üzerine kafa yormak istemiyor. Bilgiyi oluşturmaktan çok onu hızlıca bulmayı amaçlıyor. Modern iletişim araçları da hâliyle tüketim toplumunun genel yapısına uygun olarak bilgiyi bir nesneye dönüştürüp üretiyor, sonra kitlesel tüketime sunuyor. Bu döngünün içinde herkes bir tür bilgi hapı istiyor gibi. Kestirmeden, çabuk, kullanışlı ve yorucu olmayan bilgi hapları... İşte elektronik kitap ve ansiklopediler, bilgisayarlar ve tablet gibi araçlar, üretilen bilgiyi en kısa yoldan ve her an tüketilebilir şekilde sunmak üzere her gün biraz daha geliştiriliyor.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olarak söylenmiş olabilir?
Doğru Cevap: "D" Günümüzde iletişim ve bilgi araçları sizce neden hızlı bir gelişim gösteriyor?
Soru Açıklaması
18.
Goethe bir eserinde şöyle der: “Ben birçok arabacının, atların koşumu olmadan araba çektiğini gösteren resimlerle alay ettiklerini duydum. Arabacı böyle resimlerle alay etmekte haklıdır ama atın güzel şeklini çirkin çizgilerle bozmak istemeyen ressamın da burada hakkı vardır.”

Bu parçada Goethe aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemektedir?
Doğru Cevap: "C" Sanat eserleri, estetiği sağlamak amacıyla gerçeklikten uzaklaşabilir.
Soru Açıklaması
19.
Okurlarımız için yeni ve özgün bir kitap hazırladık. Bu kitapta atasözü ve Nasrettin Hoca fıkraları gibi zaman zaman eğlenceli bir dille yazılan ögelere yer verdik. Çeşitli çevre konularında Türkiye ile ilgili bilgiler bulunmasına özellikle dikkat ettik, yeri geldikçe kültürel motifler kullandık. Ekolojinin gizemli bir bilim dalı değil de yaşamın bir parçası olduğunu göstermek için halk inançları, felsefe ve edebiyatımızdan örnekler verdik.

Bu parçada sözü edilen kitapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Her yaştan okura hitap edecek şekilde hazırlandığına
Soru Açıklaması
20.
“Türkiye’nin Pisa Kulesi” denilen Aksaray’daki minare, Selçuklu sultanlarından Alaeddin Keykubat’ın babası I. Keyhüsrev tarafından 1221-1236 yılları arasında yaptırılmış. Kırmızı tuğlayla örüldüğü için “Kızıl Minare”, ekseninde 27 derece eğiklik olduğu için de “Eğri Minare” diye anılır. Silindirik gövdesinin alt kısmı zikzaklı bezemeler, üst kısmıysa çoğu dökülmüş mavi-yeşil çinilerle süslüdür.

Bu parçada, sözü edilen minareyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Yapısındaki bozulmaların nedenine
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL YETENEK
21.
Okumak insanın doğasına yön verir. İnsanın doğuştan gelen yetenekleri kendiliğinden çıkan bitkilere benzer; okumakla budanmaları lazımdır. Tecrübe ile yetişen kimseler okumayı hor görürken bilginler ondan yararlanır. Okumanın insanı ulaştırdığı nokta ise, tahsile ihtiyaç duymadan, onun ötesine varan bir kuvvetle, zamanla elde edilen bir bilgeliktir. Kitaplar, ne bir şeyi çürütmek ne bir yanlışı bulmak için okunmalı. Kitaplar, verdiği bilgiler zaten ispat edilmiş diye olduğu gibi kabul edilip sohbete konu olsun veya konuşmalarda ukalalık yapılsın diye de okunmamalı. Bazı kitaplardan yalnız haz alınır, bazıları olduğu gibi yutulur, bazıları ise uzun uzun çiğnenir ve sonra hazmedilir.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Okunması zevkli olan kitaplar daha çok okuyucu bulur
Soru Açıklaması
22.
22. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Biri bana kendi şiirini okuyup da düşüncemi soracak diye korkarım hep. Çünkü bu durumda ne diyeceğimi şaşırıyorum. Kapkara bir duygu çöküyor içime. Çevremdekilerin bana verdiği değerden yüz bularak bilgiçlik taslıyor olma ihtimali beni rahatsız ediyor. Bu yüzden utanıyorum, sıkılıyorum. Çünkü iki yönü var bu işin: şiiri okuyana söyleyecekleriniz ve gerçekten düşündükleriniz. Hatta çoğunlukla bir üçüncü yön bile ortaya çıkabiliyor, o da şiirin size hiçbir şey düşündürmediği. Peki ben ne yapıyorum? Susuyorum, çünkü kimseyi kırmak istemiyorum.

Bu parçada konuşan kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
Doğru Cevap: "D" İyi niyetli
Soru Açıklaması
23.
Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Düşüncelerini saklamak zorunda kalmaktan
Soru Açıklaması
24.
24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Sarı Irmak, Asya’nın kıraç topraklarından ayrılır ve yumuşak lös topraklarının ortasından geçer. (II) Bu verimli bölgedeki kolay işlenen topraklara, arada bir beklenmedik sellere yol açabilen sağanak yağmurlar düşer. (III) Bazen yağışların azlığı bazen de muson yağmurlarının yöreye hiç ulaşamaması sebebiyle ürünlerin zarar gördüğü mevsimler olur. (IV) Neolitik Dönem’in çiftçileri, Sarı Irmak boyunu takip eden istikrarsız tarım çevresinde MÖ 3000’lerde akdarı yetiştirmeye başladılar. (V) Yörenin çiftçileri daha sonra Orta Doğu’dan gelen buğday ile arpa ve Asya’nın muson bölgesinden gelen pirinç tahıllarının tarımını da öğrendiler. (VI) Ancak suyun kritik derecede kıt olabildiği bir bölgede pirincin, susuzluğa daha dayanıklı olan akdarı, buğday ve arpa gibi ürünlerin yerini alması da beklenemezdi.

Bu parçaya göre Sarı Irmak çiftçileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Etkileşime ve yeniliğe açık oldukları
Soru Açıklaması
25.
Bu parçada Sarı Irmak bölgesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Kullanılan tarım yöntemlerine
Soru Açıklaması
26.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Doğru Cevap: "C" IV
Soru Açıklaması
27.
27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Ahmet, Bekir, Ceren, Demir, Elif, Fatma ve Galip isimli öğrenciler ders kayıtları sırasında kimya, matematik veya tarih derslerinden birini seçmiştir. Öğrencilerin ders seçimlerine ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:
* Matematik dersini üç kişi seçmiştir.
* Kimya dersini seçen iki kişiden biri Elif’tir.
* Bekir ve Ceren aynı dersi seçmiştir.
* Demir, Elif ve Fatma adlı öğrencilerden her biri farklı dersleri seçmiştir.

Buna göre;

I. Ahmet,

II. Demir,

III. Fatma

adlı öğrencilerden hangileri tarih dersini seçmiş olabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki öğrencilerden hangileri aynı dersi seçmiş olamaz?
Doğru Cevap: "B" Ahmet ve Galip
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Ceren matematik dersini seçmiştir.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki öğrencilerden hangilerinin aynı dersi seçtiği bilinirse tüm öğrencilerin seçtiği dersler kesin olarak bilinebilir?
Doğru Cevap: "A" Ahmet ve Demir
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL YETENEK
31.
Online Testler
işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması
32.
Online Testler
işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 9
Soru Açıklaması
33.
Online Testler
işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
34.
Online Testler
işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
35.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
36.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
37.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
38.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
39.
Online Testler

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
40.
Online Testler

kümeleri veriliyor.

Buna göre, A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinin B kümesiyle kesişimi boş kümeden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL YETENEK
41.
Online Testler

eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
42.
Online Testler

Buna göre, n kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 9
Soru Açıklaması
43.
Online Testler

Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
44.
İki basamaklı AB doğal sayısının 5’e bölümünden kalan 2, 6’ya bölümünden kalan 4 oluyor.

Buna göre, bu koşulu sağlayan AB sayılarının toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 156
Soru Açıklaması
45.
Bir manav, tanesini belirli bir fiyattan aldığı karpuzların her birini 8 eşit dilime bölerek her dilimi aynı fiyattan satmaktadır. 3 dilim karpuzun satış fiyatı, 1 bütün karpuzun alış fiyatına eşittir. Manav 12 karpuz alıp tamamını sattığı gün 150 TL kâr elde etmiştir.

Buna göre, 1 dilim karpuzun satış fiyatı kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "D" 2,5
Soru Açıklaması
46.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" 13
Soru Açıklaması
47.
Ali ve Berk toplam 500 kişiye bir anket yapmıştır. Ali’nin anket yaptığı kişilerin % 60’ı, Berk’in anket yaptığı kişilerin ise % 30’u kadındır.

Ankete katılan kişilerin % 61’i erkek olduğuna göre, Ali’nin anket yaptığı toplam kişi sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 150
Soru Açıklaması
48.
Kırmızı ve beyaz renkte belirli sayıda topun bulunduğu bir torbada, bir kırmızı topun ağırlığı bir beyaz topun ağırlığının 2 katıdır. Torbaya 5 beyaz top ekleniyor, bu durumda beyaz topların toplam ağırlığı, kırmızı topların toplam ağırlığının 2 katına eşit oluyor.

Son durumda torbada toplam 50 top olduğuna göre, başlangıçta torbada kaç beyaz top vardır?
Doğru Cevap: "E" 35
Soru Açıklaması
49.
Bir mağaza, satışları artırmak için gömleklere etiket fiyatı üzerinden % 25 indirim uyguluyor. Mağazadan iki tane gömlek alan bir müşteriye ikinci gömlek için indirimli fiyat üzerinden % 25 indirim daha yapılıyor.

Mağaza bu satıştan % 5 kâr elde ettiğine göre, gömleklerin etiket fiyatı yüzde kaç kârla belirlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" 60
Soru Açıklaması
50.
Ahmet 3 yıl önce doğmuş olsaydı, babasının bugünkü yaşı Ahmet’in bugünkü yaşının 4 katı olacaktı.

Ahmet doğduğu zaman babası 39 yaşında olduğuna göre, Ahmet’in bugünkü yaşı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL YETENEK
51.
Bir minibüs A ve B şehirleri arasındaki yolu sabit hızla 5 saatte gidiyor. Bu minibüs hızını saatte 30 kilometre azaltırsa aynı yolu 8 saatte gitmektedir.

Buna göre, A ve B şehirleri arasındaki yol kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 400
Soru Açıklaması
52.
25 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin isimlerindeki harf sayılarının ortalaması 4,8 ve soyisimlerindeki harf sayılarının ortalaması 8’dir. Bu sınıftan 5 öğrenci ayrıldığında kalan öğrencilerin isimlerindeki harf sayılarının ortalaması 5 ve soyisimlerindeki harf sayılarının ortalaması 7,6 oluyor.

Buna göre, ayrılan öğrencilerin isim ve soyisimlerinde toplam kaç harf vardır?
Doğru Cevap: "C" 68
Soru Açıklaması
53.
Online Testler

Buna göre, Ali ve Burak’ın toplam kaç bilyesi vardır?
Doğru Cevap: "B" 125
Soru Açıklaması
54.
Bir ofiste çalışan 4 uzman ve 6 uzman yardımcısından her biri, temmuz veya ağustos aylarından birinde olmak üzere, bir aylık izin kullanacaktır. Bu ofisteki müdür, bu aylardan her birinde tüm çalışanların yarısı izinli olacak biçimde bir planlama yapmak istiyor.

Hem temmuz ayında hem de ağustos ayında ofiste en az bir uzman bulunması gerektiğine göre, kaç farklı planlama yapılabilir?
Doğru Cevap: "A" 240
Soru Açıklaması
55.
Online Testler

Hilesiz bir zar art arda 3 kez atılmaktadır.

Birinci atışta gelen sayının, sonraki atışlarda gelen sayıların toplamına eşit olma olasılığı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
56.
56. - 57. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız

Online Testler

Arda ve Derya paylarından vazgeçmiş ve bu paylar diğer kardeşler arasında eşit olarak paylaşılmıştır.

Buna göre, Can’ın payı yüzde kaç artmıştır?
Doğru Cevap: "B" 75
Soru Açıklaması
57.
Toplam 7200 metrekare olan bahçedeki kendi paylarının tamamını satan Derya ve Bilge, bu satıştan eşit miktarda para elde etmiştir.

Derya kendi payının metrekaresini 180 TL’ye sattığına göre, Bilge kendi payının metrekaresini kaç TL’ye satmıştır?
Doğru Cevap: "C" 300
Soru Açıklaması
58.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
59.
Online Testler

Bir kenar uzunluğu 2 birim olan bir küpün
* birbirine paralel olmayan,
* ortak bir noktası olmayan, herhangi iki kenarının orta noktaları işaretleniyor.

Bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir?
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
60.
Online Testler

Buna göre, m kaç birimdir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.