logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL YETENEK
1.
İş arkadaşlarının dolduruşuna gelerek müdürüne karşı çıktı.

Bu cümlede geçen "dolduruşa gelmek" ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Olumsuz yönlendirilmek
Soru Açıklaması
2.
Bir romanın çok satılması, onun nitelikli okurla buluştuğu anlamına gelmez. Nitelikli okur, alacağı kitabı tamamen kendi donanımı ve zevkiyle seçen kişidir. O, medyanın tanıtımına ihtiyaç duymadan ve reklamlara aldırmadan kitap alır. Oysa bugünlerde birileri çıkıp diyor ki: "Falan yazarın kitabını al, o çok güzel. Herkes onu okuyor." Ne yazık ki bazılarımız bu tür reklamların etkisinde kalarak okuyor ve herkesleşiyor.

Bu parçada "herkesleşmek" sözüyle hangi tür bir okur kastedilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Popüler kültürün tercihlerini benimseyen
Soru Açıklaması
3.
Kimi anne babalar, çocuğunun okulda başarısız olması durumunda onu tembellikle suçlayıp kardeşleriyle veya başkalarının çocuklarıyla kıyaslar. Oysa çocuğun yetenekleri ---- ve bunların geliştirilmesi için çalışılmalıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Doğru Cevap: "C" çeşitlendirilmeli
Soru Açıklaması
4.
(I) Tokat'ta Sulusokak'a çıkarken yol üstünde göreceğiniz Gazioğlu Hanı, içinde yazmacılık yapıldığı için halk arasında elli yıldır "Yazmacılar Hanı" olarak anılıyor. (II) Yazmacılık yapılan Anadolu kentleri arasında özel bir yeri olan Tokat'taki bu handa esnaf, el baskısıyla yazmalar üretmeye devam ediyor. (III) Tokat'ın ara sokaklarında ahşap kapılı, önü basamaklı eski evler, kentin hiç eskimeyen dokusunun güçlü birer simgesi olarak görülüyor. (IV) Tokat'ın meşhur kapı tokmaklarını antikacılarda görmeye alışmış gözler için Tokat sokakları cömert bir sergi alanı. (V) Burada büyüyen çocuklar ise sadece sokakların değil aynı zamanda tarihin de bekçiliğini yapıyor gibi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
5.
12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ev sahibi İstanbul'un sınırlarını aşarak 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Ankara ve İzmir'de de dopdolu programıyla izleyicileriyle buluşuyor.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, adını aldığı kentin dışında da gerçekleştirilecek gösterimlerle izleyiciyle buluşacak.
Soru Açıklaması
6.
(I) Uranüs en büyük üçüncü gezegendir. (II) Çapı, Dünya'nınkinin dört katıdır. (III) Dünya'dan bakıldığında çıplak gözle çok zor görülür. (IV) Bu yüzden teleskop kullanmak gerekir. (V) Uranüs uzaklığı nedeniyle ancak 1781'de keşfedilebilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III. cümlede, birden fazla özellik açıklanmıştır
Soru Açıklaması
7.
(I) Botanikte pistacia lentiscus adı verilen sakız ağacının kendine has pek çok özelliği var. (II) Her şeyden önce çok güçlü olduğu için sonbahar veya kış şartları onu etkilemiyor. (III) Yaz kış yaprağını dökmüyor, koruyor, dolayısıyla da üşümüyor. (IV) Çok seçici, öyle her iklimde ve toprakta yetişmiyor. (V) Kalabalığı sevmiyor, bir bahçede kendi başına göğe yükselmeyi tercih ediyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük yoktur?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
8.
Ahmet, geçen gün beni telaşla durdurdu.

Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir?
Doğru Cevap: "E" Bu çocuk, fırsatını bulunca seni gözünü kırpmadan üzer.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman yönünden tamamlayan bir öge kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Doğal tedavi yöntemleri ülkemizde yaygın olarak kullanılır.
Soru Açıklaması
10.
(I) Arkanıza yaslanıp hayal edin. (II) Çimlerde dolaşırken sırtınızı yaslayabileceğiniz, gölgesinde soluklanabileceğiniz bir çınar ağacı olsa... (III) Rengârenk yapraklarıyla bir erik ağacı veya mis kokusuyla bir ıhlamur... (IV) İşte tıpkı bu hayaldeki gibi bir bahçenin önündeyiz şu an. (V) Açık hava odaları arasında, sarmaşıklı kemerlerin altından geçerken bizleri selamlıyor bu ağaçlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" V. cümlede birleşik isim kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL YETENEK
11.
İzohips eğrilerinin özellikleri şöyledir (I) Yeryüzü şekillerinin kuş bakışı görünüşünü tasvir ederler (II) İç içe geçmiş kapalı eğrilerdir (III) Yar (IV) falez gibi yeryüzü şekillerini tam olarak gösteremezler. Dağ doruklarında nokta hâlini alırlar ki (V) bu noktalar da tepeyi işaret eder.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bilinçli bir vatandaş, toplumdaki değişimleri kolayca farkeder.
Soru Açıklaması
13.
(I) Almanya'da, Lübeck ve Schwerin arasındaki göller yöresi son derece ilgi çekici bir yerdir. (II) Biraz şanslı bir gezgin, bu boş otlaklarda geyikleri ve deve kuşlarını bir arada gözlemleyebilir. (III) 12 yıl önce, Ratzeburger Gölü'nün kuzeyinde koruma altında bulunan Güney Amerika asıllı deve kuşlarının bir bölümü kaçtı. (IV) Günümüzde burada 40 kadar yetişkin deve kuşu, 50 kadar da geyik görmek mümkün. (V) Bu sayılar, yavrular hesaba katıldığında 100'ü aşıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
14.
(I) Muhsin Ertuğrul yaşamı boyunca iki yüzün üstünde oyun sahnelemiştir. (II) Bunların çoğu da yenilikler içeren yorumlardır. (III) Doğu ve Batı tiyatrolarındaki her yenilik hakkında bilgisi olan sanatçı, bu yeniliklere kendi buluşlarını da katmış, yerli yapımlarda bunları başarıyla denemiştir. (IV) Günümüzde tiyatro eski cazibesini yitirdiği için yenilik arayışı içine girmiştir. (V) Yüz yirmi dördüncü doğum gününü kutladığımız Muhsin Ertuğrul, Türk tiyatrosuna getirdiği yeniliklerle bizlere ışık tutmayı hâlen sürdürmektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
15.
(I) İletişimi kısaca, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlayabiliriz. (II) Bu durumda pek çok etkinlik iletişim sayılacaktır. (III) Örneğin, iki insanın karşılıklı konuşmasını iletişim sayabileceğimiz gibi arıların bal bulunan yeri birbirlerine bildirmelerini de bu çerçevede değerlendirebiliriz. (IV) Genel anlamda, iletişimin gerçekleşmesi için iki öge gereklidir. (V) Bu ögeler; iki insan, iki hayvan, iki makine veya bir insan ile bir hayvan, bir insan ile bir makine olabilir. (VI) Seçenekleri artırmak mümkündür.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Doğru Cevap: "C" IV.
Soru Açıklaması
16.
Bir kamyon, alnını irili ufaklı, yedi renk farla süslemiş, gösteri yapıyor. Yaktığı farlarla karşıdan gelenlerin gözünü alıyor. Kamyonun giriştiği bu gösteri çabası, Bayram'ı delirtmeye yetiyor. Kamyon, suyla kaplı asfaltta bulanık renkler bırakarak ilerliyor. Yolun sağında ve solunda akıl almaz bir curcunayla kaynaşan her şey tek çizgi hâlinde Bayram'ın gözlerinin iki yanından akıp geçiyor.

Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangilerinden yararlanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Öyküleyici - betimleyici
Soru Açıklaması
17.
Kadercilik, genel anlamda insanın kendi hayatını kontrol altında tutma ve yönetme çabasına girmeden kendisini olayların akışına bırakması demektir. Kaderciliği kader inancıyla karıştırmamak gerekir. Kadercilik anlayışına göre, insanın başına gelecekler önceden bellidir, olacağa çare yoktur ve yazgı değiştirilemez. Kadere teslim olmak gerekir. O hâlde ----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" kaderde kişisel iradenin etkisi yoktur
Soru Açıklaması
18.
Aile, hem kavram hem de kurum olarak insanlık tarihi kadar eskidir. Bir yandan insanlık tarihindeki, diğer yandan toplumların kendi tarihî seyirlerindeki gelişmelere paralel olarak aile kavramının kapsamı değişmiştir. En eski toplumlardan başlayarak yerleşik tarım toplumuna, sonra da ticaret ve sanayi toplumuna gelinceye kadar aile kavramı farklı anlam ve içerikler kazanmıştır.

Bu parçaya göre aile kurumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Toplumlarda görülen ilerlemelerden etkilenmiştir
Soru Açıklaması
19.
Evinizde balık beslemek isteseydiniz nasıl bir akvaryum seçerdiniz? Basit bir cam fanus mu yoksa donanımlı dev bir akvaryum mu? Göz zevkinize göre yapacağınız seçim, balıklar için yaşamsal öneme sahiptir. Yapılan bir araştırmada, küçük, basit ve donanımsız akvaryumlardaki balıkların daha saldırgan oldukları gözlemlenmiş. Çeşitli nesnelerle donatılmış büyük akvaryumlarda ise balıkların diğer balıklarla kapışmak yerine enerjilerini ortamı keşfetmeye harcadıkları tespit edilmiş. Araştırma bulguları, balıkların kendilerine ait bir alana ihtiyaç duydukları gerçeğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla akvaryum alırken bu bilgiye göre seçim yapmanız balıklar açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu parçada sözü edilen araştırmanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akvaryum ortamının balıkların davranışlarına etkisi
Soru Açıklaması
20.
Bizans'tan bugüne kalan tek yer altı zindanı Anemas, "işkence müzesi" hâline getirildi. Haliç'e yakın eski sur duvarlarına bitişik olan bu zindan, 14 hücreden oluşuyor. XI. yüzyılın sonlarında Bizans tahtına geçen I. Aleksios Komnenos'un kızı Anna'nın babasına dair yazdığı eserden öğrendiğimize göre Anemas, Arap soyundan gelen Müslüman bir askerdi. İmparatora suikast suçundan tutuklanmış, Anna'nın kendisine duyduğu ilgi sayesinde gözlerine mil çekilmekten kurtularak burada hapsedilmişti. İmparatorun inşa ettirdiği bu zindan, o zamandan beri Anemas'ın adıyla anılmaya başlandı.

Bu parçada Anemas Zindanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kaç yılda tamamlandığına
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL YETENEK
21.
Pozitif bilimler alanında XVIII. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler astronomi açısından büyük önem taşır. Newton fiziği, matematik çalışmaları ve teleskop yapımındaki gelişmeler sayesinde astronomi oldukça ilerlemiştir. Bu ilerleme, Aristo felsefesine bağlı alışılagelmiş dünya görüşünün sonu olarak düşünüldüğü gibi, yepyeni felsefi ve bilimsel bakış açılarının ortaya çıkması anlamına da gelmektedir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Aristo felsefesinin, XVIII. yüzyıldaki bilimsel ilerlemelerle güç kazandığına
Soru Açıklaması
22.
22. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Çocukların gerçek ile hayalî olanı ayırt etme becerisi ileri yaşlarda gelişir. Üç yaş öncesi çocuklar için televizyonda görülen her şey gerçektir; bu yüzden televizyon yana eğilirse ekrandaki bir bardak suyun da döküleceğini zannederler. Üç yaşından sonra ise televizyondaki gerçekliğin yaşamımızdaki gerçeklikten bir ölçüde farklılık gösterdiğini anlamaya başlarlar. Dolayısıyla çocuklar özdeşim kurdukları sanal kahramanlarla yatıp kalkabilir, tıpkı o çizgi kahramanlar gibi olmak isteyebilir, onun gibi kötülerle savaşıp kavga ettikleri bir dünya kurabilir. Ancak çok fazla televizyon izleyen çocuklar, sürekli izledikleri sanal dünyada yaşamaya alışırlarsa, bu farkındalığın gelişimi gecikir ve gerçek hayata uyum sorunları yaşamaya başlarlar. Bunun trajik bir örneği sevdiği çizgi film kahramanı gibi uçacağını zannedip evlerinin üst katından atlayan çocukla ilgili haberdir. Bu trajik olay aynı zamanda bizi, çocukların dünyasını anlamaya ve gerekli önlemleri almaya sevk eden önemli bir uyarıcı olmuştur. Bir şeye atfedilen gerçeklik ne kadar fazla ise ondan etkilenmemiz de o derece fazla olacağından gerçeği ve hayali ayırt edemeyen küçük çocukların televizyondan etkilenmelerinin daha büyük boyutlarda olduğunu görebiliriz.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gerçek ile hayal dünyası arasındaki ilişkiler çocuğun hayatında büyük etkiye sahiptir.
Soru Açıklaması
23.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Çizgi film yapımcıları çocuğun gelişim sürecini ne kadar dikkate almaktadır?
Soru Açıklaması
24.
24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bir coğrafyacıya "Ada nedir?" diye sorduğunuzda nasıl bir cevap alırsınız? Coğrafi konumu, yüzey şekilleri, yüz ölçümü, nüfusu ve iklimi incelenen, her yanı suyla çevrili olan kara parçasıdır ada onun için. Peki, bir yazar için adanın anlamı nedir? Yazar, öncelikle ada diye tanımlanan yer biçiminin doğal yapısında bulunan birtakım özelliklere, bu özelliklerin kendisine sağlayacağı anlatım imkânlarına ilgi duyar. Mesela bütün adalarda dışarıdan ayrılmış, kendiyle sınırlanmış olma hâli vardır. Her ada, bir bakıma bütünden ayrılmış, dünyayı veya ana karayı uzağında, dışında bırakmıştır. Adada yaşayan bir kimse için dört bir yanını çepeçevre kuşatan denizlerin ötesindeki dünya, "dışarı"dır. Ada-dünya ilişkisinde göze çarpan bu içeri-dışarı karşıtlığı bütün adalar için geçerlidir. Çünkü her ada, alabildiğine geniş, sonsuz, karmaşık dış dünya ile karşılaştırıldığında, sınırları belli olan bir yaşama alanıdır. Yazar da ada dendiği zaman kendini bu yaşam alanının içinde bulur.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kavramlara yüklenen anlamlar bakış açısına göre değişkenlik gösterir.
Soru Açıklaması
25.
Bu parçada sözü edilen yazara göre ada kavramının temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dış dünyadan yalıtılmışlığı
Soru Açıklaması
26.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Benzetmelerden yararlanılmıştır
Soru Açıklaması
27.
27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Üç katlı bir apartmanın her katında ikişer daire bulunmaktadır. Avcı, Bakır, Cevizci, Duman, Ekici ve Fırtına ailelerinin oturduğu dairelere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:

  • * Her dairede yalnızca bir aile oturmaktadır.

  • * Avcı ailesi en üst kat olan üçüncü katta oturmaktadır.

  • * Cevizci ailesi, Ekici ailesinin üstündeki katlardan birinde oturmaktadır.

  • * Fırtına ailesi, Cevizci ailesinin üstündeki katlardan birinde oturmaktadır.


Buna göre Bakır ailesi I. birinci, II. ikinci, III. üçüncü katlardan hangilerinde oturuyor olabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki ailelerden hangileri aynı katta oturuyor olamaz?
Doğru Cevap: "C" Bakır ve Duman
Soru Açıklaması
29.
Her kattan bir ailenin katılımıyla apartman yönetim kurulu oluşturulmuştur. Buna göre yönetim kurulundaki aileler aşağıdakilerden hangileri olabilir?
Doğru Cevap: "E" Duman, Ekici ve Fırtına
Soru Açıklaması
30.
Cevizci ve Duman ailelerinin aynı katta oturduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Bakır ailesi birinci katta oturmaktadır.
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL YETENEK
31.
Online Testler

işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 14
Soru Açıklaması
32.
Online Testler

işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 0,1
Soru Açıklaması
33.
Online Testler

işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "B" -6
Soru Açıklaması
34.
Online Testler

işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
35.
Online Testler

eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
36.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması
37.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
38.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
39.
Online Testler

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
40.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" -1
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL YETENEK
41.
Online Testler

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
42.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
43.
Çift bir doğal sayının 7 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre, bu sayının 14 ile bölümünden kalan kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
44.
Online Testler

eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
45.
Üç basamaklı ABC sayısının % 10’u iki basamaklı AB sayısına ve bu ABC sayısının onlar ve birler basamağının yer değiştirilmesiyle elde edilen üç basamaklı ACB sayısının % 10’u ise iki basamaklı AC sayısına eşittir. Buna göre, bu şekilde yazılabilen kaç tane ABC sayısı vardır?
Doğru Cevap: "C" 9
Soru Açıklaması
46.
Ali’nin sınıfında, Ali haricindeki erkek öğrencilerin sayısı, aynı sınıftaki kız öğrencilerin sayısının yarısına eşittir.

Bu sınıfta toplam 37 öğrenci olduğuna göre, kaç kız öğrenci vardır?
Doğru Cevap: "C" 24
Soru Açıklaması
47.
Bir manavda % 60’ı elma, kalanı ise portakal olmak üzere, bir miktar meyve bulunmaktadır. Bu manavda, elmaların % 20’si ile portakalların % 40’ı satılınca geriye toplam 54 kg meyve kalıyor. Buna göre, başlangıçta manavda toplam kaç kg meyve bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 75
Soru Açıklaması
48.
Bir otobüste 50 kişi yolculuk yapmaktadır. Bir durakta otobüsten 7 erkek yolcu inip, 7 kadın yolcu bindiğinde otobüsteki kadın ve erkek yolcu sayısı eşit olmaktadır.

Buna göre, başlangıçtaki kadın yolcu sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 18
Soru Açıklaması
49.
Halis ve Elif’in yaşları toplamı 55’tir. Halis, Elif’in bugünkü yaşına geldiğinde yaşları toplamı 65 olacaktır.

Buna göre, Elif’in bugünkü yaşı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
50.
Saatteki ortalama hızı 100 kilometre olan bir otomobil 1 saat hareket ettikten sonra ortalama hızını % 10 arttırarak toplam 2 saat yol gitmektedir.

Bu otomobil ortalama hızını arttırmasaydı aynı yolu gideceği süre nasıl değişirdi?
Doğru Cevap: "A" % 5 artar
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL YETENEK
51.
Yurt dışına geziye gidecek olan ve yabancı dil bilmeyenlerin de bulunduğu bir grupta;
* İngilizce ve Fransızca dillerinden en çok birini bilen 22 kişi,
* İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birini bilen 13 kişi,
* Sadece İngilizce ya da sadece Fransızca bilen 8 kişi vardır.
Buna göre, bu grupta toplam kaç kişi vardır?
Doğru Cevap: "C" 27
Soru Açıklaması
52.
Online Testler

Bazı hücreleri doldurulmuş şekildeki 5x5 boyutlarındaki tablonun tüm hücreleri; her satır ve sütunda 1, 2, 3, 4, 5 rakamları sadece bir kere kullanılarak doldurulacak ve tablonun her bir hücresinde bir rakam bulunacaktır. Buna göre, boyalı hücredeki rakam kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
53.
Beyaz topların 2, 4 ve 6; kırmızı topların ise 1, 3, 5 ve 7 ile numaralandırıldığı bir torbadan toplamları asal olacak şekilde iki farklı renkte top seçiliyor. Bu seçim kaç farklı biçimde yapılabilir?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
54.
Online Testler

Bir kutuda 1’den 4’e kadar numaralandırılmış 4 adet kart vardır. Bu kutudan çekilen bir kart kutuya geri atılmak koşuluyla art arda 3 kart rastgele çekiliyor.

Buna göre, çekilen kartların üzerinde yazan rakamların çarpımının 36’dan büyük olma olasılığı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
55.
55. - 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Emir Öğretmen matematik dersinde aşağıdaki tanımı yapmıştır:

Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı bir doğal sayının basamaklarındaki rakamlar ikişer ikişer aralarında asal ise bu sayıya "arasal sayı" denir.

Örneğin, 1257 bir arasal sayıdır. Çünkü; 1 ve 2, 1 ve 5, 1 ve 7, 2 ve 5, 2 ve 7, 5 ve 7 aralarında asaldır.

Dört basamaklı 5A6B sayısı bir arasal sayı olduğuna göre, toplamı A + B kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
56.
Dört basamaklı en büyük arasal sayının rakamları toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 29
Soru Açıklaması
57.
Online Testler

Buna göre, x kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 70
Soru Açıklaması
58.
Online Testler

Buna göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "B" 18
Soru Açıklaması
59.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
60.
Online Testler

doğruları ve x-ekseni tarafından sınırlanan kapalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
Doğru Cevap: "C" 25
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.