logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-1: 2016 / GEOMETRİ
1.
Online Testler

Buna göre, AFE üçgeninin alanı kaç birimkaredir?
Doğru Cevap: "B" 24
Soru Açıklaması
2.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.
Online Testler

Yukarıda verilen ABD üçgeninin alanı, ABC üçgeninin alanının 2 katıdır.

Buna göre, x kaç birimdir?
Doğru Cevap: "D" 18
Soru Açıklaması
4.
Online Testler

Buna göre, boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birimkaredir?
Doğru Cevap: "B" 9
Soru Açıklaması
5.
Online Testler

Şekilde verilen E, F ve G noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. H noktası ise [GE] doğru parçasının orta noktasıdır.

Buna göre, karenin alanı kaç birimkaredir?
Doğru Cevap: "D" 160
Soru Açıklaması
6.
Online Testler

Şekilde verilen [AE] doğru parçası BAD açısını iki eşit açıya, [BE] ve [BF] doğru parçaları ise ABC açısını üç eşit açıya bölmektedir.

Buna göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "E" 114
Soru Açıklaması
7.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.
Online Testler

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "D" 130
Soru Açıklaması
9.
Online Testler

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "B" 42
Soru Açıklaması
10.
Online Testler

Bir eşkenar üçgenin her bir kenarı üzerinde, o kenarı üç eşit parçaya ayıracak şekilde ikişer nokta belirleniyor. Sonra bu noktaların tamamını köşe kabul eden düzgün altıgen oluşturuluyor.

Buna göre, oluşturulan bu altıgenin alanının eşkenar üçgenin alanına oranı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-1: 2016 / GEOMETRİ
11.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
12.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
13.
Online Testler

Şekildeki O merkezli yarım çembere T noktasında çizilen teğet doğrusu, AB doğrusunu C noktasında kesiyor.

Buna göre, |AC| uzunluğu kaç birimdir?
Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
14.
Online Testler Şekilde verilen [AB] ve [EC] çaplı yarım çemberler birbirine teğettir.

Buna göre, x kaç birimdir?
Doğru Cevap: "D" 18
Soru Açıklaması
15.
Online Testler

Mehmet Öğretmen derste “Herhangi bir karenin çevrel çemberi ile iç teğet çemberi arasında kalan bölgenin alanının karenin alanına oranı sabittir.” demiştir.

Bu sabit oranın kaç olduğunu merak eden Evren bu oranı doğru olarak hesaplamış ve x olarak bulmuştur.

Buna göre, x kaçtır?
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
16.
Online Testler

Şekildeki çemberin AB, BC ve CD yaylarının uzunlukları sırasıyla 2, 4 ve 1 birimdir.

Buna göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "E" 54
Soru Açıklaması
17.
Düzlemde çizilen ABC üçgeninin AB, BC ve AC kenarlarının uzunlukları sırasıyla 7, 16 ve 13 birimdir.

A merkezli ve B noktasından geçen çember çizildiğinde AC kenarını D noktasında kesiyor.

C merkezli ve D noktasından geçen çember çizildiğinde BC kenarını E noktasında kesiyor.

Buna göre, |BE| uzunluğu kaç birimdir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
18.
Online Testler

Buna göre, kürenin tepe noktasının zeminden yüksekliği h kaç birimdir?
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
19.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" 84
Soru Açıklaması
20.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-1: 2016 / GEOMETRİ
21.
Dik koordinat düzleminde, A(6, 3) noktasının y=x doğrusuna göre simetriği olan B noktası işaretleniyor. Ardından, B noktasının x= -1 doğrusuna göre simetriği olan C noktası işaretleniyor.

Buna göre, C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması
22.
Dik koordinat düzleminde, bir kenarı y-ekseni üzerinde olan bir karenin köşegenleri K(3, 4) noktasında kesişmektedir. Bu karenin alanı kaç birimkaredir?
Doğru Cevap: "C" 36
Soru Açıklaması
23.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
24.
Online Testler

Dik koordinat düzleminde, x-eksenini (10, 0) noktasında kesen bir doğru çiziliyor.

Bu doğrunun orijine en yakın noktası P(2, a) olduğuna göre, P noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir?
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
25.
Online Testler

Buna göre, boyalı OABC dörtgeninin alanı kaç birimkaredir?
Doğru Cevap: "B" 21
Soru Açıklaması
26.
Dik koordinat düzleminde (0, 2), (4, 2) ve (4, 4) noktalarında bulunan üç karınca birer doğrultu seçip aynı anda ve eşit hızlarla yürümeye başlıyor.

Bir süre sonra bu üç karınca aynı anda bir P noktasında buluşuyor.

Buna göre, P noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
27.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
28.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
29.
Online Testler

Buna göre, k kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 25
Soru Açıklaması
30.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.