logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-2: 2016 / FİZİK
1.
Bilimsel bilgi, bilim ve teknolojideki gelişmelere göre değişip gelişebilir.

Buna göre;

I. ilke,

II. yasa,

III. kuram

bilimsel bilgi türlerinden hangileri zamanla değişebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Fizik bilgilerini sunarken yararlanılan;

I. manyetik alanı çizgilerle göstermek,

II. elektriksel kuvveti F=qE ile ifade etmek,

III. ışığın ortamda izlediği yolu ışınlar çizerek göstermek

eylemlerinden hangileri bilimsel modellere örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Isıca yalıtılmış kaptaki suyun içine bir buz parçası atılıyor. Isıl denge sağlandığında, buzun kütlesinin arttığı görülüyor.

Buna göre, başlangıçta;

I. Buzun sıcaklığı 0 °C den düşüktür.

II. Suyun sıcaklığı 0 °C dir.

III. Buzun sıcaklığı 0 °C dir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
4.
Online Testler

Buna göre, L pistonunun üzerindeki cismin kütlesi kaç m olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
5.
Online Testler

Buna göre K ve L noktasal blokları, O noktasından kaç metre uzaklıkta karşılaşır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
6.
Bir otomobil, kuru yatay bir yolda v sabit hızıyla ilerlerken sürücü aniden frene basıyor ve tekerlekler dönmeksizin kayarak 20 metre sonra duruyor. Aynı yolda, yağmurlu bir havada kayma anında lastikler ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı yarıya düşmektedir.

Sürücü aynı otomobil ile bu yağmurlu yolda aynı hızla hareket hâlinde iken aynı şekilde frene basıp kayarak durmaya çalışırsa kaç metre sonra durur?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
7.
Online Testler

Buna göre, tabloda görülen gezegenlerin hangisinin kütle çekim kuvvetinden kurtulmak en kolaydır ?
Doğru Cevap: "A" Merkür
Soru Açıklaması
8.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
10.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-2: 2016 / FİZİK
11.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
12.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" 78
Soru Açıklaması
13.
Online Testler

Bu gözlem sonrasında reostanın sürgüsü ok yönünde kaydırılırsa hangi lambaların parlaklığı değişmez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız K
Soru Açıklaması
14.
Elektriğin kW-saati 0,4 TL olan bir yerde, gücü 60 watt olan bir ampulü günde 5 saat süreyle kullanan biri, 30 günlük kullanım sonunda kaç TL elektrik faturası öder?
Doğru Cevap: "B" 3,6
Soru Açıklaması
15.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
16.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
17.
Online Testler

Bu devreden geçen akımın, Şekil I'deki hâlden Şekil II'deki hâle gelmesi için, aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin devreye seri olarak bağlanması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Diyot
Soru Açıklaması
18.
Bir ucu sabitlenmiş sarmal bir yay, yere yatay doğrultuda gerilerek atma veya dalga üretiliyor.

Yayı bulunduğu noktadan;

I. yalnız sağa çekip aynı yere getirip hareketi tekrarlama,

II. sağa ve sola çekip hareketi tekrarlama,

III. öne ve arkaya çekip hareketi tekrarlama

işlemlerinden hangileri yapılırsa atma değil, dalga üretilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
19.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
20.
Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde, peş peşe gelen 1. ve 3. dalga tepeleri arasındaki uzaklık 20 cm'dir.

Bu dalgalar 20 cm/s hızla yayıldığına göre, dalga kaynağının periyodu kaç saniyedir?
Doğru Cevap: "B" 0,50
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-2: 2016 / FİZİK
21.
Renk kuramına göre ışık ve boya renklerinden her biri üç farklı rengin birleşim ve karışımı ile açıklanır.

Buna göre;

I. kırmızı,

II. mavi,

III. sarı

renklerinden hangileri boya rengini açıklamak için kullanılan ana renklerdendir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
22.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
23.
Online Testler

Buna göre yakınsak merceğin odak uzaklığı kaç cm'dir?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
24.
Çok hassas kütle ölçümlerinin yapılabildiği bir laboratuvarda bir maddeye;

I. ısıtma,

II. ışığı soğurma,

III. ışık hızına yakın hızlara kadar hızlandırma

işlemlerinin hangileri yapılırsa maddenin kütlesinde artış beklenir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
25.
Online Testler

Bir fotoelektrik olayı deneyinde; metal yüzeye 2 foton gönderildiğinde yüzeyden kopan elektronların kinetik enerjileri E, devreden geçen akım şiddeti ise I oIarak ölçülüyor.

Aynı metal yüzeye aynı enerjiye sahip 6 foton gönderilirse yüzeyden sökülen elektronların kinetik enerjileri ve devreden geçen akım şiddeti ne olur?
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
26.
Bohr atom modeline göre; hidrojen atomunda bir elektron, 2. enerji düzeyinden 3. enerji düzeyine uyarıldığında bu atomun;

I. yarıçapı,

II. elektriksel potansiyel enerjisi,

III. toplam enerjisi

özelliklerinden hangileri artar?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
27.
x-ışınları tüpünde elde edilen x-ışınlarının dalga boyu;

I. x-ışını tüpündeki levhalar arası gerilim,

II. hedef levhaya çarpan elektronların hızı,

III. hedef levhaya çarpan elektron sayısı

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
28.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
29.
Yıldızların tayf türüne karşılık ışınım gücünü gösteren çizelgeye Hertzsprung-Russell (H-R) diyagramı denilmektedir. Bu diyagramın belirli bölgelerinde, yıldız türlerine göre kümelenmeler oluşur ve bu kümelenmeler, yıldızların evrimlerindeki konumlarını gösterir.

H-R diyagramında aşağıdaki yıldız türlerinin hangisinden daha çok vardır?
Doğru Cevap: "A" Anakol Yıldızları
Soru Açıklaması
30.
Parçacık, karşıtparçacık ve fotonlarla ilgili,

I. Her temel parçacığın bir karşıtparçacığı bulunur.

II. Bir foton her durumda parçacık ve karşıtparçacık çifti oluşturur.

III. Bir parçacık ile karşıtparçacığın elektriksel yük türleri aynıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.