logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-2: 2016 / KİMYA
1.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
3.
Online Testler

Buna göre,

I. Al elementi 3. periyot 3A grubundadır.

II. F elementi 2. periyot 7A grubundadır.

III. Bileşikte Al ve F atomları oktetini tamamlamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Online Testler

Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde, bileşik molekülleri arası dipol-dipol etkileşimleri vardır?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
6.
Metallerle ilgili,

I. Atomları arasında metalik bağ vardır.

II. Metalik parlaklık gösterirler.

III. Tel ve levha hâline getirilebilirler.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" b
Soru Açıklaması
8.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" 5,0
Soru Açıklaması
10.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-2: 2016 / KİMYA
11.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" 4,8
Soru Açıklaması
13.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
14.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
16.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
18.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
19.
Online Testler

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın ve sistematik adı karşısında yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
20.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-2: 2016 / KİMYA
21.
Online Testler

Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplara göre sınıflandırılmasında kullanılan genel adlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
22.
Online Testler

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde cis-trans izomerliği görülür?
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
23.
1,2-Dimetilbenzen bileşiğinin elektrofilik yer değiştirme tepkimesiyle bir kez nitrolanması sonucu kaç farklı ürün oluşur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
24.
Online Testler

Yukarıdaki karbokatyonların kararlılıklarına göre büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I > II > III > IV
Soru Açıklaması
25.
Online Testler

Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinden alken elde edilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
26.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
27.
Online Testler

Yukarıdaki karbonil bileşiklerinin tepkimelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
28.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
29.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
30.
Karboksilik asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sudaki çözünürlükleri karbon sayısı arttıkça artar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.