logo
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TEOG: 2015-2016 / I. DÖNEM - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1.
I. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur olur.

II. Hırsızlığın olduğu yerde insanlar birbirlerine güvenmez.

III. Adaletin olmadığı toplumlarda karmaşa başlar.

IV. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.

Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örneklerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
2.
Öğretmen, son yapılan araştırmalara göre dünyamızda fosil yakıtlarının aşırı kullanımı ve sera gazı gibi nedenlerle iklim değişikliğinin yaşandı- ğını, mevsim sürelerinin ve sıcaklık değerlerinin değişime uğradığını söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet söz alarak Kur’an-ı Kerim’den bu durumu ifade eden bir ayet okumuştur.

Buna göre Ahmet’in okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7-8. ayetler)
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “kader” ile ilgili en kapsamlı açıklamadır?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar her şeyin zamanını, yerini ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesidir.
Soru Açıklaması
4.
Lise ve üniversiteye giriş sınavlarından önce televizyonlarda görmeye alıştığımız bir haber vardır: “Şimdi tevekkül ve dua vakti. Bu yüzden türbeler yine doldu, taştı. Duvarlara yazılar yazıldı, ağaçlara bez bağlandı. Anneler, babalar evlatları için dua ediyor.” Röportajlarda ise: “Ne kadar çalıştın?” sorusuna, başlar öne eğilerek mahcup cevaplar verilmektedir. Bu da bize - - - - göstermektedir.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" toplumdaki tevekkül anlayışının yanlışlığını
Soru Açıklaması
5.
- - - yasaları bilmek, insanların çevresindeki kişilerle uyum içerisinde yaşamalarını sağlar. İnsanların birbirlerinin hak ve hukuklarına önem göstermelerini ve zarar verici davranış- lardan kaçınmalarını gerektirir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal
Soru Açıklaması
6.
“Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer (kötülük) de kendinedir...” (Bakara suresi, 286. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarı- lamaz?
Doğru Cevap: "A" İnsan sınırsız bir irade sahibidir
Soru Açıklaması
7.
Hz. Ömer bir gün, her canlının rızkını Allah verdiği için çalışmayıp vakitlerini sadece ibadetle geçirdiklerini ve Allah’a tevekkül ettiklerini söyleyen bir toplulukla karşılaşır. Onlara der ki: “Sizler tevekkül eden değil, tembel insanlarsınız. Gerçek tevekkül eden kişi, tohumunu tarlaya eken ve ondan sonra Allah’a dayanıp güvenendir.”

Hz. Ömer’in bu topluluğu eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pasif bir tevekkül anlayışını benimsemeleri
Soru Açıklaması
8.
Yakınını kaybetmiş birisine, her hayatın bir sonu olduğunu anlatmak ve o kişinin üzüntüsünü hafifletmek için aşağıdaki ayetlerden hangisi hatırlatılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize (Allah’a) döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet)
Soru Açıklaması
9.
Büşra, okul bahçesinde bir miktar para bulur. Biraz düşündükten sonra yapılacak en doğru hareketin okul idaresine giderek parayı teslim etmek olduğuna karar verir ve gidip parayı teslim eder.

Büşra’nın bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "A" “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça ‛iyi’ye asla erişemezsiniz...” (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
Soru Açıklaması
10.
Hz. Muhammed (sav.), bir gün sahabe ile oturmuş sohbet ediyordu. Bu sırada bir genç erkenden kalkmış biraz ileride kazma kürek ile çalışıyordu. Bazıları: “Ya Resûlallah! Ne olurdu şu genç burada sohbette bulunsa da Allah yolunda mesai sarf etmiş olsa!” dediler. Hz. Muhammed (sav.) bunun üzerine, “Böyle söylemeyin; eğer o genç, insanlara el açmamak, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışıyorsa Allah yolundadır.” buyurdu.

Peygamberimiz, burada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
Doğru Cevap: "B" Çalışarak kazanmanın dinimizdeki kıymetini
Soru Açıklaması
logo
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TEOG: 2015-2016 / I. DÖNEM - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
11.
Online Testler

Mehmet Öğretmen anlattığı konu ile ilgili verdi- ği örneklere bir de ayet eklemek istemektedir.

Buna göre öğretmenin aşağıdaki ayetlerden hangisini seçmesi uygundur?
Doğru Cevap: "A" “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)
Soru Açıklaması
12.
Zehra Öğretmen; (I) Hatay’da doğan, (II) öğretmenlik mesleğini severek yapan, (III) orta boylu ve esmer, üç yaşında (IV) mavi gözlü bir kız çocuğuna sahip çok sevdiğimiz bir öğretmenimizdir.

Bu cümlede altı çizili bölümlerden hangisi, Zehra Öğretmen’in iradesine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaların ortak özelliğidir?
Doğru Cevap: "C" Bütün insanlığı ilgilendiren yasalar olmaları
Soru Açıklaması
14.
Online Testler

Bu tablodaki evrensel yasalar ile ayetlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
15.
Kader kavramını doğru anlamış bir kimseden aşağıdaki tutumlardan hangisi beklenmez?
Doğru Cevap: "C" Yalnızlık, çaresizlik ve korku gibi duygularla baş edilemeyeceğine inanması
Soru Açıklaması
16.
Âlimlerden biri, bir gün komşusunun sırt üstü yatarak “Allah’ım! Bana cenneti nasip et, bana şunu ver, bunu ver.” diye dua ettiğini işitir. Âlim kişi de komşusunun damına çıkarak gürültü yapar. Adam, ona: “Damda ne arıyorsun?” diye sorar. Âlim kişi, “Kaybettiğim devemi arıyorum.” der. Adam şaşkınlık içerisinde, “Damda deve mi aranır?” deyince o da cevabı yapıştırır: “Kuş tüyü yatakta sen cenneti arıyorsun da benim deveyi damda aramam mı sana tuhaf geliyor?”

Bu hikâyede verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nimet için önce çaba harcanmalıdır.
Soru Açıklaması
17.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
18.
Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık, kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmamaktadır. Bu durum evrenin tesadüf eseri değil - - - - göre yaratıldığını göstermektedir.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" belirli bir düzen ve ölçüye
Soru Açıklaması
19.
I. Bu hızla gidersen ağaca çarpacaksın.

II. Kurban Bayramı’nda dayımı ziyaret ettik.

III. Milli maç saat 16.00’da başlayacak.

IV. Dün fırından ekmek aldım.

“Kader ve kaza” kavramları düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangileri kaza kapsamında değerlendirilir?
Doğru Cevap: "D" II. ve IV.
Soru Açıklaması
20.
“Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (kayyum). O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise O’nun bildirdiklerinin dışında ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti (kürsüsü), gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek, O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarı- lamaz?
Doğru Cevap: "C" İnsanlar ahirette tekrar dirileceklerdir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
%d blogcu bunu beğendi: