logo
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TEOG: 2015-2016 / I. DÖNEM - FEN VE TEKNOLOJİ
1.
Online Testler

Bu deneylerin sonuçlarıyla ilgili olarak,

I. Her iki deneyde de mitoz bölünme gerçekleşir.

II. L deneyinde, mitoz bölünme üremeyi sağlamıştır.

III. K deneyinde, kromozom sayısı yavru canlılarda iki katına çıkmıştır. L deneyinde ise yarıya inmiştir.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
2.
Online Testler

Çekinik genle aktarılan bir hastalığın yavrularda ortaya çıkması, aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde olabilir?
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Online Testler

Yapılan bu çalışmaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İkinci döldeki kısa boylu bitkiler, bu özellik bakımından homozigottur.
Soru Açıklaması
4.
Online Testler

Buna göre öğrencinin hazırladığı konu aşa- ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Akraba evliliğinin sakıncaları
Soru Açıklaması
5.
Denizatı adı verilen balıklar, deniz yosunlarının arasında yaşar. Görüntü olarak deniz yosununa benzeyen bu balık, avı için emniyetli gibi görünen deniz yosunu çayırına girerek avlarını yakalar. Denizatının bunu yapması aynı zamanda kendisini de yem olmaktan kurtarır.

Anlatılan durum ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "A" Bir kelebek tırtılının bulunduğu ağaç dalı parçasına benzerlik göstermesi
Soru Açıklaması
6.
Online Testler

Bu DNA modeline göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Erol: Renkli kartlar nükleotittir
Soru Açıklaması
7.
Online Testler

Bir dergide yer alan bu olayda DNA testi uygulamasına aşağıdakilerden hangisi temel oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Canlıların kalıtsal bilgilerinde anne ve babasınınkiyle daha fazla ortaklık görülmesi
Soru Açıklaması
8.
Online Testler

Ahmet’in bu haberle ilgili aşağıdaki çıkarımlarından hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Toplumda kalıtsal hastalıkların azalacağı
Soru Açıklaması
9.
Araştırmacılar örümcek genlerini keçilere aktararak keçi sütünde, ipek liflerinin üretimini sağlamışlardır. Üretilen bu ipek çok esnek, dayanıklı ve hafif olduğu için askeri giysilerde, tıbbi aletlerde ve tenis raketlerinin yapımında kullanılmaktadır.

Bu çalışma ve sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Gen aktarılan keçilerin beslenme şekli deği- şiklik gösterir
Soru Açıklaması
10.
Darwin’e göre yaşamsal faaliyetler için gerekli olan besin, su, barınak, ışık gibi faktörler canlılar arasında yaşam mücadelesine neden olur. Ortama uyum sağlayanlar, doğal seçilim sürecinde nesillerini sürdürmeye devam ederler.

Aşağıdaki örneklerden hangisi Darwin’in ileri sürdüğü bu görüşle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "D" Futbol oynayan bir çocuğun topa sürekli sol ayağıyla vurması sonucu, sol ayağındaki kasların daha fazla gelişmesi
Soru Açıklaması
logo
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TEOG: 2015-2016 / I. DÖNEM - FEN VE TEKNOLOJİ
11.
Hipotez: Aynı yaşam ortamında bulunan farklı türler benzer adaptasyonlar geliştirebilir.

Buna göre aşağıda verilen,

I. Çölde yaşayan çöl tilkisinin uzun kulaklı, kutuplarda yaşayan kutup tilkisinin kısa kulaklı olması

II. Çöllerde yaşayan kaktüslerin ve sütleğen bitkisinin gövdelerinde su depolaması

III. Kutuplarda yaşayan ayı ile çölde yaşayan devenin ayaklarının geniş tabanlı olması

örneklerinden hangileri bu hipotezi doğrular?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
12.
Online Testler

Buna göre bilyenin havadaki ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" 40 N
Soru Açıklaması
13.
Online Testler

Soru iptal edildi.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
14.
Online Testler

K ve L cisimlerinin hacimleri ve yoğunlukları bilinmediğine göre;

I. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.

II. M sıvısı, N sıvısından daha yoğundur.

III. K ve L cisimlerinin yoğunlukları eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
15.
Online Testler

Buna göre;

I. K sıvısının yoğunluğu en büyüktür.

II. L sıvısının yoğunluğu ile cismin yoğunluğu eşittir.

III. M sıvısının yoğunluğu en küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Online Testler

Mehmet, yalnızca bu ölçümleri kullanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verir?
Doğru Cevap: "C" Kaldırma kuvveti cismin ağırlığının etkisini azaltır mı?
Soru Açıklaması
17.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
18.
Online Testler

İbrahim: Elimdeki tahta parçasını suya bırakırsam topa etki eden kaldırma kuvveti değişmez.

Selma: Elimdeki demir topu suya bırakırsam leğendeki su seviyesi değişmez.

Koray: Elimdeki bir kova tuzu suya karıştırırsam topun batan hacmi azalır.

Buna göre hangi öğrencilerin yargıları doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İbrahim ve Koray
Soru Açıklaması
19.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
20.
Online Testler

Bu yiyeceklere etki eden kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre, yiyeceklerin hangilerinin ağırlıkları kesinlikle eşittir?
Doğru Cevap: "D" Elma ve portakal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
%d blogcu bunu beğendi: