logo
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TEOG: 2015-2016 / I. DÖNEM - TÜRKÇE
1.
Online Testler

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.
Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan bir başka noktası da kendini tekrar etmek gibi bir yanının olması.

Altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sürekli düşündürmek
Soru Açıklaması
3.
Yayınevimizin - - - - kitapları arasında geçmişimizdeki derin bir yaraya parmak basan bu eser var.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır?
Doğru Cevap: "B" kalbe dokunan
Soru Açıklaması
4.
(I) Sıcak temmuz güneşi, Ömer Dayı’nın alnındaki terleri çoğaltıyordu. (II) Ömer Dayı, sabahtan beri tarlasında buğday yoluyordu. (III) Elindeki orağa güneş vurdukça ışığı gözlerini kamaştırıyordu. (IV) Arada sırada öfkelenerek doğruluyor, bıkkın bir şekilde geriniyor ve belini kütürdetiyordu.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir nitelik taşır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
5.
(I) Şile’den taşınma hazırlığı devam ederken bugün bazı kitapları, dergileri evde yer yok diye başkalarına gönderdim. (II) İlk öğretmenlik yılımdan hatta lise yıllarımdan bugüne kadar biriktirdiğim gazete sayfalarını, okul evrakları- nı, ders defterlerimi imha ettim. (III) Resmen hafızamın bir kısmını oluşturan kayıtları yok ettim. (IV) Nasıl bir duygu içinde bunları yaptı- ğımı bilmiyorum.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
6.
Cebeci İstasyonu’nda bir tren Nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara Kalesi’nde bir eski çalar saat Bilmem kaçı vuruyordu.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Konuşturma
Soru Açıklaması
7.
Yazar, “Çanakkale Mahşeri” adlı kitabıyla romancı olarak tarihe bakışta yeni bir çığır açtı. Kurmaca kahraman ve olaylar yerine sadece tarihî gerçeklerden yola çıkarak bir eser ortaya koydu. Bu eser ülke çapında büyük ilgi gördü, defalarca baskısı yapıldı.

Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilir?
Doğru Cevap: "D" Eleştiri
Soru Açıklaması
8.
Çocuğunuzun istediği oyuncağın ya da almak istediğiniz bavulun Çin malı olmama olasılığı çok düşük. Çünkü Çin’den Anadolu’ya uzanan tarihî İpek Yolu’nda, ipek ve baharatın yerini artık çok ucuz olması nedeniyle oyuncaklar, elektronik cihazlar, müzik aletleri ve spor malzemeleri aldı. Türkiye’ye ithal edilen her 100 oyuncak ve bavulun 92’si Çin’den geliyor.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "B" Çin’den ithal edilen ürünler kaliteli midir?
Soru Açıklaması
9.
Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve toplam kırk sekiz taşla oynanan zekâ oyunu “mangala” yenilenmiş yüzüyle meraklılarına sesleniyor. Araştırmalar, mangalanın Orta Asya’dan beri yaygın olarak oynandığı, Osmanlı zamanında da varlığını sürdürdüğü ve sosyal ortamlarda önemli bir vakit geçirme aracı olduğunu ortaya koyuyor. Mangala, 2009’da Kültür Bakanlığı tarafından zekâ ve strateji oyunu olarak tescil edildi.

Bu metinde “mangala” oyunuyla ilgili aşağı- dakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Özellikle gençler tarafından rağbet gördü- ğüne
Soru Açıklaması
10.
Ticarette kâr ve zarar hanesi diye bir terim kullanılır. Bunu bir an için dilimize de uyarlamaya çalışalım. Dilimizde ne gibi kazançları- mız, ne gibi kayıplarımız olduğu araştırılmaya değer. Bu dil yüzyıllar boyunca nasıl örülmüş, çağın şartlarına göre ne gibi dönüşümleri ger- çekleştirmiş ve bir ara nasıl çözülmüş, daha sonra kendini nasıl yenilemiş, özleşmiş, tekrar yabancılaşmaya başlamış? “Emgek” kelimesinden “zahmet”e, “eziyet”e ve son olarak “emek”e nasıl dönülmüş? “Takat”tan “dayanma gücü”ne, “başarım”a, ardından “performans”a nasıl geçilmiş?

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dilimizin gelişim ve değişim süreci
Soru Açıklaması
logo
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TEOG: 2015-2016 / I. DÖNEM - TÜRKÇE
11.
Küçücük kuş, kafesin içindeyken mutsuzdu. Kaçıp kurtulmak istedi. Kaçıncaya dek akla karayı seçti. Havalandı. Bulutlara doğru süzü- lerek yükseldi. Hem üzgündü hem dalgındı. Nereye gittiğini bilmiyordu. Yalnız dokunaklı dokunaklı ötüyordu. O böyle öttükçe bütün kuşlar çevresinde toplanıyordu.

Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Örneklerden yararlanılmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Halk hikâyelerinde ilk olarak hikâyeye konu olan bir olay gerçekleşir. Sonra bu olay sözlü gelenek içinde kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu aktarmalarda, hikâyeyi anlatanlar bazı bölümlerine türküleri de dâhil ederler. Daha sonra âşıklar (saz şairleri, halk şairleri) bu hikâyeleri belli bir sıraya göre yeniden düzenleyerek halka açık yerlerde saz eşliğinde anlatırlar. Böylece son şeklini alan halk hikâyeleri, yazıya geçirilerek unutulmaktan kurtarılmış olur.

Bu metin halk hikâyeleriyle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Oluşum süreci nasıldır?
Soru Açıklaması
13.
Zaman zaman çevrenizdeki çocukların, kesinlikle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen, birbirinden tuhaf sorularına tesadüf etmişsinizdir. Beş altı yaşlarında olan çocukları şöyle bir düşünün, ne çok soru sorarlar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için: “Bu ne, niye, ama neden, nasıl, ne zaman?” Sabırla cevap verirsiniz ve tam bittiğini sandığınız anda başa dönerler: “Bu ne, niye vb.?” Çünkü - - - -

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" sorular hayatı ve dünyayı öğrenmelerine yardımcı olur.
Soru Açıklaması
14.
Online Testler

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Karşılaştırmaya yer vermiş olmaları
Soru Açıklaması
15.
I. Aynı salonda daha güzel eserler sergileniyor ama hiçbirinde “Mona Lisa” kadar izdiham yaşanmıyor. Kim olduğu bile bilinmeyen bir kadının resmini mümkün olduğu kadar yakından görebilmek için herkes büyük bir çaba harcıyor. II. Uzmanların bazıları ressamın kendisini kadın kimliğiyle resmettiğini söylerken, kimileri de Leonardo Da Vinci’nin hiçbir model kullanmadığını, bunun yerine hayâlindeki bir kadını resmettiğini düşünüyor. III. Paris’teki Louvre Müzesinin bir salonunda kalın bir cam vitrinin arkasında sergilenen “Mona Lisa” tablosunu her yıl milyonlarca ziyaretçi büyük bir hayranlıkla izliyor.

Bu paragraflarla mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "C" III - I - II
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Akşam “Diyar Diyar Anadolu” programını izlemişlerdi.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Çocuklar, bilgisayarın başından hiç ayrılmı- yor.
Soru Açıklaması
18.
(I) Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan çiçekli bitkilerdir. (II) Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. (III) Öyle ki günde bir metre kadar uzayanları vardır. (IV) Bu bitkiler genellikle yıllarca büyüyüp geliştikten sonra çiçek açar.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
19.
Sesin nerde kaldı, her günkü sesin Unutulmuş güzel şarkılar için

Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "B" Yıllardır görmediğimiz kentin Yürümüştük anısıyla eski cumbalı evlerin
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerin hangisinde tırnak içindeki kelime grubu cümlenin öznesi değildir?
Doğru Cevap: "C" Görevliler "parktaki hayvanları" tek tek muayene etti.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
%d blogcu bunu beğendi: