logo
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TEOG: 2015-2016 / II. DÖNEM - FEN VE TEKNOLOJİ
1.
Online Testler

Bir dergide Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çalış- malarıyla ilgili olarak verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" DNA üzerinde çoğunlukla yararlı mutasyonlar meydana gelir.
Soru Açıklaması
2.
Online Testler

Öğrenci bu düzenekleri kullanarak bu bitki türünün gelişiminde,

I. Işık

II. Sıcaklık

III. Su

faktörlerinden hangilerinin etkilerini araştı- rabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
3.
Online Testler

Buna göre yaşadıkları ortamda sürekli oksijene ihtiyacı olan bu balıkların yaşamına devam edebilmesi için, Mehmet aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
4.
Online Testler

Buna göre yaşadıkları ortamda sürekli oksijene ihtiyacı olan bu balıkların yaşamına devam edebilmesi için, Mehmet aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Akvaryuma su bitkileri ve alg koymalıdır
Soru Açıklaması
5.
Online Testler

Bu deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Düzenek canlının solunum sırasında ortama karbondioksit verdiğini gözlemlemek için hazırlanmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Online Testler

Buna göre çiftçi depoladığı yağmur suyunu başka bir malzeme kullanmadan sadece tasarladığı bu düzenekle aşağıdakilerin hangilerinde kullanabilir?
Doğru Cevap: "C" Tarla ve ev
Soru Açıklaması
7.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.
Online Testler

Yalnızca bu gözlemden yola çıkılarak;

I. Ses, katılarda sıvılara göre daha hızlı yayılır.

II. Ses bir enerji türüdür.

III. Ses, maddesiz ortamda yayılmaz.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
9.
Online Testler

Öğrenci şişeye aynı noktadan vurarak duyduğu sesin hem frekansını hem de genliğini arttırmak istiyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olur?
Doğru Cevap: "C" Şişedeki su miktarını h yüksekliğine kadar azaltıp daha kuvvetli vurmalı
Soru Açıklaması
10.
Online Testler

Bu elementlerden hangileri periyodik tabloda aynı grupta yer alır?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
logo
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TEOG: 2015-2016 / II. DÖNEM - FEN VE TEKNOLOJİ
11.
Online Testler

Buna göre hangi iki element arasında bile- şik oluşmaz?
Doğru Cevap: "D" X ile Y
Soru Açıklaması
12.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
13.
Online Testler

Aynı sıcaklıkta oluşan bu çözeltilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I. çözeltinin pH değeri diğerlerinden daha büyüktür.
Soru Açıklaması
14.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
15.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
16.
Online Testler

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" M’nin öz ısısı K’den azdır
Soru Açıklaması
17.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
18.
Online Testler

Aynı ortamda aşağıdaki özdeş kaplarda bulunan saf sulardan bazılarına, belirtilen miktarlarda yemek tuzu ekleniyor. Eklenen tuzların tamamen çözünmesi sağlanıyor.

Buna göre hangi kaptaki maddenin donma sıcaklığı diğerlerinden daha yüksektir?
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
19.
Online Testler

Bu madde ile ilgili aşağıda verilen;

I. Madde katı hâlden sıvı hâle geçerken ısı almıştır.

II. Isı alan maddenin tanecikler arası bağları zayıflamıştır.

III. Isı veren maddenin tanecikleri arası çekim kuvveti azalmıştır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
20.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
%d blogcu bunu beğendi: