logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2016 / FEN BİLİMLERİ
1.
Fizik ile ilgili,

I. Atomlar maddenin en küçük parçacıklarıdır.

II. Cisimler hızlandırıldığında hızları ses hızını geçemez.

III. Newton, yaşadığı dönemin en ünlü bilim insanıydı.

yargılarından hangileri bilimsel hipotezdir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Fiziksel veya kimyasal değişim sonucunda maddenin çekirdek yapısı değişmez; fakat radyoaktif elementler, çekirdeklerinde gerçekleşen tepkimelerle başka elementlere dönüşebilir.

Buna göre aşağıdaki olayların hangisinde, maddenin çekirdek yapısı değişir?
Doğru Cevap: "B" Ergimiş bakır ve kalayın karıştırılması sonucunda bronz oluşumu
Soru Açıklaması
3.
Online Testler
Bu iki kutu tek başına veya birlikte kullanıldığında, kutuların yatay bir düzleme uyguladıkları basıncın kilo-pascal birimindeki değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
4.
Online Testler

Bir sporcu, koşu parkurunda bulunduğu noktadan önce güneye doğru 35 m, sonra doğuya doğru 60 m, sonra da kuzeye doğru 115 m koşuyor.

Bu sporcu hareketini toplam 20 s'de tamamladığına göre, sporcunun sürati ve hızının büyüklüğü kaç m/s'dir?
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Online Testler
Şekildeki K, L ve M noktalarında yerçekimi ivmesinin değeri sırasıyla gK, gL ve gM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" gK > gL > gM
Soru Açıklaması
6.
Online Testler

Bu yaydan bir dinamometre yapılırsa aşağıdaki ağırlıklardan hangisi doğru ölçülebilir?
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
7.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.
Online Testler

Kahve yaparken cezvedeki kahvenin ve kahveyi karıştırmak için kullanılan metal kaşığın ısınmasına neden olan ısının en etkili yayılma yolları, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Tamamen yalıtılmış bir ortamda yalnızca iki tane katı cisim bulunmaktadır. Kütleleri, ilk sıcaklıkları ve yapıldıkları maddeler birbirinden farklı olan bu iki cisim birbirine temas ettiriliyor.

Bu cisimlerle ilgili,

I. Isı, sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olana doğru aktarılır.

II. Isıl denge durumunda iki cismin sıcaklığı birbirine eşit olur.

III. Yeterince aynı ortamda kaldıklarında denge sıcaklığı, büyük kütleli cismin ilk sıcaklığına daha yakın olur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
İçi dolu homojen bir metal küre, elektriksel olarak yükleniyor.

Bu metal küredeki yüklerin dağılımıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kürenin tüm yüzeyine homojen olarak dağılır.
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2016 / FEN BİLİMLERİ
11.
Online Testler

Buna göre Aylin I, II, III, IV noktalarına sırasıyla hangi ölçüm araçlarını bağlamış olabilir?
Doğru Cevap: "B" Ampermetre-Voltmetre-Voltmetre-Ampermetre
Soru Açıklaması
12.
Online Testler
Bu gözlemlerden yararlanılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisinde bulunulamaz?
Doğru Cevap: "E" Elektromıknatıslığı değiştirmenin tek yolu, akım şiddetini değiştirmektir
Soru Açıklaması
13.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
14.
Işığı oluşturan renklerle ilgili,

I. Tüm renkler birleştirildiğinde siyah renk elde edilir.

II. Beyaz ışık altında mavi renkli görünen bir kitap, yeşil ışık altında da mavi renkli görünür.

III. Bazı ışıkları insan gözü göremez.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
15.
Online Testler
Aşağıdaki iyonlardan hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
16.
Online Testler

Saf bir katının 15 ºC'de sıvı hâle geçtiği ve 55 ºC'de kaynamaya başladığı bilinmektedir. Sıcaklığı 10 ºC olan bu maddenin belirli bir miktarının ısıtılmaya başlandıktan sonra 3. dakikada erimeye başladığı ve 18. dakikada kaynamaya başladığı gözlenmiştir.

Bu maddenin sıcaklık-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
17.
Online Testler

I. Son elektron katmanında 7 elektron bulunur.

II. 1 elektron alarak oktetini tamamlar.

III. Bileşiklerinde yükseltgenme basamağı -1’dir.

IV. Periyodik çizelgede 5A grubunda bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
18.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" -3, +5
Soru Açıklaması
19.
Kovalent bağlarla ilgili,

I. Yalnızca metal atomları arasında oluşur.

II. Tümü apolar özelliktedir.

III. Elektronların ortaklaşa kullanılmaları sonucu oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız III
Soru Açıklaması
20.
Online Testler

Aşağıdaki elementlerden hangisi, en az sayıda elektron alarak katman elektron dizilimi kendisine en yakın soy gazın katman elektron dizilimine ulaşır?
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2016 / FEN BİLİMLERİ
21.
Organik bileşiklerle ilgili,

I. Alkollerin yapısında OH grupları vardır.

II. Karbonhidratlar, yapılarında yalnız C ve H elementlerini içeren bileşiklerdir.

III. Alkinlerde, karbon atomları arasında en az bir tane üçlü bağ bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
22.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVP A
Soru Açıklaması
23.
Online Testler

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir?
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
24.
I. Çay şekerinin suda çözünmesi

II. Limon suyunun mermerle etkileşimi

III. Kireç taşından sönmemiş kireç elde edilmesi

IV. Etil alkolün damıtılması

Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişimdir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
25.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" 90
Soru Açıklaması
26.
Karışımların ayrılmasıyla ilgili,

I. Bileşenlerin kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılmasına damıtma denir.

II. İki veya daha fazla maddenin yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılmasına ayrımsal kristallendirme denir.

III. Sıvı hâldeki iki maddenin yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılmasına özütleme denir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
27.
Online Testler

Aşağıdakilerden hangisi, çamaşır suyunun etken maddesi olan sodyum hipokloritin formülüdür?
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
28.
Ökaryotik bir hücrede ribozomal RNA (rRNA) aşağıdakilerin hangisinde sentezlenir?
Doğru Cevap: "C" Çekirdekçik
Soru Açıklaması
29.
Bir hayvan hücresi, bu hücre içiyle izotonik olan bir ortama konuluyor. Bu ortamdaki hücreyle ilgili,

I. Su molekülleri, hücre zarından içeriye ve dışarıya eşit miktarda geçer.

II. Hücrenin hacmi sürekli olarak genişler.

III. Hücrede su molekülleri dışında madde alışverişi gerçekleşmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
30.
Çiçekli bir bitkinin yaşam döngüsü sırasında döllenme sonrası, zigot ilk olarak aşağıdaki yapılardan hangisini oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Embriyo
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2016 / FEN BİLİMLERİ
31.
Eşeyli üremeyle çoğalan bir hayvan türünde, bir çiftin yavrularının kalıtsal olarak birbirinden farklı olmasında;

I. üreme hücrelerinin oluşum mekanizması,

II. yumurtanın ortamdaki spermlerden biri tarafından döllenmesi,

III. zigotun gelişerek embriyoyu oluşturması

olaylarının hangileri katkı sağlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
32.
İnsanlarda X kromozomu üzerindeki baskın bir genle kalıtılan bir özellikle ilgili,

I. Bu özellik yavrulara sadece anneleri tarafından aktarılır.

II. Bu özelliği gösteren dişi bireyler iki farklı genotipe sahip olabilir.

III. Bu özelliğe sahip bir dişi bireyin, çekinik özelliği gösteren bir çocuğunun olma olasılığı yoktur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
33.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
34.
Online Testler

Bu çalışmaya göre,

I. R-tipi bakteriler çevresel nedenlerle mutasyona uğrayarak S-tipine dönüşebilir.

II. S-tipi bakterilerin canlı olup olmamalarına bakılmaksızın enjeksiyonu, her durumda farelerin ölümüyle sonuçlanır.

III. Canlı R-tipi bakteriler, ölü S-tipi bakterilere ait bazı faktörlerin etkisiyle kapsül oluşturma özelliği kazanabilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
35.
Online Testler

Bu grafiğe göre,

I. Pitonun kullandığı oksijen miktarı, dakikadaki kasılma sayısına bağlı olarak değişir.

II. Pitonun birim vücut ağırlığına göre en düşük oksijen kullanım miktarı saatte 40 ml'dir.

III. Piton hareketsiz durduğu zaman oksijene ihtiyaç duymaz.

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki moleküllerden hangisi koenzim olarak görev yapar?
Doğru Cevap: "B" B1 vitamini
Soru Açıklaması
37.
Online Testler

Bunların sentezlenmeleri sırasında açığa çıkan su molekülü sayılarının kıyaslanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I = II < III
Soru Açıklaması
38.
Tatlısularda yaşayan bir hücreli canlılarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "D" Embriyonik gelişme
Soru Açıklaması
39.
Online Testler
Bu tablodaki bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" I ve III numaralı türler aynı sınıfa ait olabilir.
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesini olumlu yönde etkiler?
Doğru Cevap: "D" Doğal park alanlarının koruma altına alınması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.