logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2017 / Fen Bilimleri
1.
Kaan ile Zeynep, yolda yürürken bir yüzük buluyorlar. Bu yüzük ile ilgili bazı gözlemler yaptıktan sonra “Bu yüzük saf altından yapılmıştır.” hipotezini ortaya atıyorlar.

Bu hipotezin desteklenmesinde veya çürütülmesinde, yüzüğe ait aşağıdaki niceliklerden hangisinin kullanılması tek başına yeterlidir?
Doğru Cevap: "D" Özkütlesi
Soru Açıklaması
2.
Online Testler

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
3.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
4.
Online Testler

Buna göre, cisimlerin ve sıvıların özkütleleri ile ilgili,

I. K sıvısının özkütlesi L sıvısınınkine eşittir.

II. X’in özkütlesi Y’ninkine eşittir.

III. X’in özkütlesi L sıvısınınkinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
5.
Şehirler arası bir yolda hareket hâlinde olan iki farklı otomobilin ön panellerindeki göstergeler, 90 km/h değerini göstermektedir.

Bu göstergelerin ikisi de doğru çalıştığına göre,

I. İki otomobilin de sürati aynıdır.

II. İki otomobil de aynı yönde gitmektedir.

III. İki otomobilin de hızı aynıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
6.
Online Testler

Yalnızca bu grafikteki verilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Lastiğe 8 N’lik kuvvet uygulanırsa lastiğin boyu 0,8 m uzar.
Soru Açıklaması
7.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
8.
Online Testler

Buna göre,

I. Küre, yüklü çubuğa uzak bir noktadan topraklanır.

II. Yüklü çubuk, küreye yaklaştırılır.

III. Topraklama kesilir.

IV. Yüklü çubuk, küreden uzaklaştırılır.

işlemleri hangi sırayla yapılırsa kürenin etkiyle elektriklenmesi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" II – I – III – IV
Soru Açıklaması
9.
Online Testler

Buna göre;

I. K iletkeninin boyunu uzatmak,

II. K iletkeninin kesit alanını büyütmek,

III. N iletkeninin boyunu uzatmak,

IV. N iletkeninin kesit alanını büyütmek

işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa K ve N iletkenlerinin dirençleri birbirine eşit olabilir?
Doğru Cevap: "C" I veya IV
Soru Açıklaması
10.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2017 / Fen Bilimleri
11.
Bir kalem, üzerine düşen beyaz ışıktan sadece kırmızı renkli olanı soğurup diğerlerini yansıtıyorsa bu kalem hangi renkte görünür?
Doğru Cevap: "D" Cyan
Soru Açıklaması
12.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
13.
Işık, çok kırıcı bir ortamdan az kırıcı başka bir ortama geçerken gelme açısına bağlı olarak az kırıcı ortama kırılmak yerine geldiği ortama geri dönebilir. Bu olaya "tam yansıma" denir.

Buna göre;

I. balıkların, suyun yüzeyinde diğer balıkların yansımasını görmesi,

II. yakınsak bir mercekten bakıldığında uzaktaki cisimlerin ters görünmesi,

III. ışığın fiberoptik kablonun içinden dışarı çıkmadan iletilmesi

olaylarından hangileri, tam yansıma olayının sonucudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
14.
Yerküre Güneş'e biraz daha yakın olsaydı,

I. Yerküre'nin atmosferi daha geniş olurdu.

II. Yerküre'nin atmosferi daha sıcak olurdu.

III. Yerküre'nin atmosferi daha büyük bir ortalama özkütleye sahip olurdu.

yargılarından hangileri doğrudur? ( Diğer değişkenlerin sabit kaldığı varsayılacaktır.)
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Atom, element ve bileşiklerle ilgili,

I. Bileşikler iki veya daha fazla aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur.

II. Nötr bir atomun elektron sayısı, proton sayısına eşittir.

III. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelerdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
16.
Online Testler

şeklinde gösterilen uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Radyoaktif madde
Soru Açıklaması
17.
Nötr hâlde 16 elektronu bulunan elementle ilgili,

I. Katman elektron dizilimi; 2, 8, 6 şeklindedir.

II. Ametaldir.

III. 2 elektron vererek oktetini tamamlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
18.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
19.
I. Su

II. Yemek tuzu

III. Hidrojen gazı

IV. Amonyak gazı

Yukarıdakilerden hangileri oda şartlarında moleküler yapıda değildir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişim gözlenmez?
Doğru Cevap: "E" Buharlaşma
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2017 / Fen Bilimleri
21.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
22.
Online Testler

I. Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır.

II. Tepkime gerçekleşirken kimyasal türler arasında elektron alışverişi olur.

III. Tepkime sonucunda tuz oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
23.
Aynı sıcaklıkta

200 g suya 5 g yemek tuzu

180 g suya 15 g yemek tuzu ilave edilerek iki çözelti hazırlanmış ve hazırlanan bu iki çözelti birbirleriyle karıştırılmıştır.

Buna göre oluşan son çözeltideki yemek tuzunun derişimi kütlece yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 5,00
Soru Açıklaması
24.
Bir sıvı karışımın ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılması için bileşenlerin; I. çözünürlük, II. yoğunluk, III. tane boyutu, IV. kaynama sıcaklığı özelliklerinden hangilerinin birbirinden farklı olması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız IV
Soru Açıklaması
25.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
26.
Aşağıda verilen gazlardan hangisinin atmosferde sera etkisine katkısının olması beklenmez?

Online Testler
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
27.
Online Testler
Bu deney, aşağıdakilerden hangisini araştırmak için yapılmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Meyve sineklerinin yetiştirildikleri besin ortamının eş seçimi üzerindeki etkisini
Soru Açıklaması
28.
Selülozun, insanlar tarafından sindirilemeyip dışarıya atılmasına karşın sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" Sindirim kanalı duvarındaki hücrelerin mukus salgılamasını uyarması
Soru Açıklaması
29.
Trigliseritlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yapılarında üç molekül gliserol bulunur.
Soru Açıklaması
30.
Bir hücrenin bakteri, mantar veya bitki hücresi olduğuna karar vermede aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yeterlidir?
Doğru Cevap: "A" Hücre duvarının kimyasal içeriğinin saptanması
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2017 / Fen Bilimleri
31.
Online Testler

Bu durumla ilgili,

I. Son durumda A koluna saf su ilave edilip beklendiğinde, bu koldaki çözeltinin seviyesinin yükselerek B kolundaki seviyeyi geçmesi beklenir.

II. Başlangıç ve son durumları karşılaştırıldığında, A kolundaki çözeltinin derişimi artmış B kolundaki çözeltinin derişimi ise azalmıştır.

III. Başlangıç durumunda B koluna konulan çözeltinin şeker derişimi, A koluna konulan çözeltinin şeker derişiminden daha yüksektir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrularını doğurup sütle besler?
Doğru Cevap: "C" Yunus
Soru Açıklaması
33.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
34.
Online Testler

organlarının hangilerinden geçmek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Kalp, Böbrek ve Akciğer
Soru Açıklaması
35.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
36.
Mayoz geçiren bir hayvan hücresinde bölünme sürecinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "C" Hücre plağı oluşumu
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerin hangisinde, meydana getirilen yavrular arasında normal olarak, genetik farklılığın olması beklenmez?
Doğru Cevap: "D" Bitkilerde vejetatif üremeyle elde edilen yavrular arasında
Soru Açıklaması
38.
Online Testler
Buna göre, bu ebeveynlerden hangilerinin renk körü bir kız çocuğuna sahip olma olasılığı vardır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
39.
Derste “Kalıtımın Genel İlkeleri” ünitesini işleyen bir biyoloji öğretmeni, insanlarda saç biçimi karakterinin otozomal olarak kalıtıldığını ve kıvırcık saç özelliğinin düz saç özelliğine baskın olduğunu anlatıyor. Öğrencilerine aşağıdaki tabloyu vererek kendi ailelerinin soyağacını çizip her bireye ait olası genotipleri yazmalarını istiyor.

Online Testler

Buna göre, farklı öğrencilerin çizmiş olduğu aşağıdaki soyağaçlarından hangisinde olası genotiplerden bir tanesi eksik yazılmıştır?

Online Testler
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.